Zaproszenie piekarską pielgrzymkę kobiet i dziewcząt

18 sierpnia odbędzie się coroczna „Pielgrzymka Świata Żeńskiego” do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Jak co roku tysiące pątniczek będzie się modlić na piekarskim wzgórzu przed cudownym wizerunkiem Pani Piekarskiej, która patronuje także naszej wspólnocie parafialnej „Na Górnym” Tysiącleciu.

Zachęcamy wszystkie nasze parafianki do tradycyjnego wspólnego pieszego pielgrzymowania wraz z kobietami i dziewczętami „z dolnego” osiedla. Nabożeństwo pożegnania pątniczek w niedzielę 18 sierpnia o godzinie 5:45 w naszym kościele. Niech tegoroczne pielgrzymowanie, któremu towarzyszy hasło „PO MOC BOŻEGO DUCHA” przyniesie wiele łask dla kobiet i dziewcząt, a także dla wszystkich tych za których nasze parafianki będą się modlić przed wizerunkiem piekarskiej Pani.

Specjalne zaproszenie na tegoroczną pielgrzymkę wystosował Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc, które możemy przeczytać poniżej.

Tekst: Aleksander Matusek


ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ KOBIET I DZIEWCZĄT
do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl.

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
Drogie Pątniczki do Piekarskiego Sanktuarium!
Niedziela po 15 sierpnia na trwałe wpisała się w kalendarz duszpasterskich
wydarzeń w naszej archidiecezji. Od dziesięcioleci bowiem w ten dzień dziewczyny
i kobiety pielgrzymują na piekarskie wzgórze, aby razem z Maryją, Matką
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, oddać cześć Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi.
Już za dwa tygodnie, w niedzielę 18 sierpnia spotkamy się przed wizerunkiem
Matki Bożej Piekarskiej! Pamiętając o Jej otwarciu na działanie Ducha Świętego,
będziemy prosili o Jego dary i moc, ponieważ to On jest naszym Obrońcą
i Pocieszycielem. On jest Duchem przemiany! To Jego mocą buduje się Kościół. To Jego
działanie sprawia, że eucharystyczne dary dary – chleb i wino –
stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Bracia i Siostry,
Ponieważ nic nie możemy uczynić bez Bożej łaski, dlatego dziewczęta i kobiety
wszystkich stanów, zawodów, pokoleń, zaangażowane rodzinnie i społecznie, osoby
życia konsekrowanego – cały „świat kobiet” zapraszam na pielgrzymkę do Sanktuarium
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
W tym dniu i w tym miejscu powinna być reprezentowana każda parafia naszej
archidiecezji. Zachęcam parafie – proboszczów i rady duszpasterskie do zorganizowania
pielgrzymek pieszych i autokarowych, aby przyczynić się do poszanowania naszego
naturalnego środowiska, które cierpi z powodu skutków natężonego ruchu
samochodowego. Ponadto też coraz poważniejsze są problemy z parkowaniem samochodów.
Pielgrzymkę rozpoczniemy Godzinkami i Różańcem o godz. 8.00. Następnie,
o godz. 9.30 z bazyliki wyruszy procesja z wizerunkiem Piekarskiej Pani na Kalwarię,
gdzie zostanie odprawiona Msza św. z udziałem biskupów górnośląskiej metropolii oraz
gości. Będzie jej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz z Krakowa, a homilię wygłosi
biskup opolski Andrzej Czaja. O godz. 13.45 zaplanowano godzinę ewangelizacyjną,
o godz. 15 nieszpory maryjne.

Drogie Siostry!
Przed Mszą św. – zgodnie z tradycja – przewidziane jest słowo Metropolity
Górnośląskiego. Już dziś mogę zapowiedzieć, że zostaną poruszone aktualne problemy
społeczne, w tym m.in. związane z rodziną. Przedstawiony też będzie program
prewencji – ochrony dzieci i młodzieży – przed jakąkolwiek formą wykorzystania,
obowiązujący w archidiecezji katowickiej. Będzie też podjęta sprawa zagrożenia niedziel
wolnych od handlu, które dziesiątkom tysięcy kobiet dają możliwość świętowania
niedzieli z rodziną. Nie możemy się zgodzić, by kobiety znowu – w Dzień Pański – zostały
przymuszone do obsługiwania sklepowych kas.
Telewizja Polonia, TVP Katowice oraz Radio eM, Radio Katowice i Radio Piekary
przeprowadzą transmisję tego religijnego wydarzenia dla osób chorych i starszych oraz
tych, które z różnych przyczyn nie będą mogły w niej uczestniczyć. Prośmy Bożą
Opatrzność o dobrą pogodę na dzień pielgrzymki i o szczęśliwe jej przeżycie.
Wam, Drogie Siostry – Dziewczęta i Kobiety – życzę otwarcia na światło Ducha
Świętego i woli podjęcia pielgrzymiego trudu.
Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii z serca błogosławię:
w imię Ojca ni Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 01 sierpnia 2019 r.
VA I – 8001/19