Powstają nowe witraże
z wizerunkami Świętych

Są już w naszym kościele witraże z wizerunkami Świętych. Jest Święta Barbara, Święty Józef, Święty Ojca Pio, Święta Cecylia, a teraz planowane są dwa kolejne z wizerunkami Świętych, które mają pięknie się prezentować w oknach naszego kościoła. Będą to być wizerunki Świętego Tarsycjusza – patrona ministrantów oraz Świętego Jacka Odrowąża – patrona Archidiecezji Katowickiej oraz Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Osoby, które chcą wspomóc finansowo wykonanie nowych witraży proszone są o kontakt z księdzem proboszczem Józefem.
Za każdą życzliwość i wsparcie w tej sprawie składamy serdeczne podziękowania.

Tekst: Olek Matusek