Intencje modlitewne
ŻYWEGO RÓŻAŃCA
na 2021 rok

 

Styczeń 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli
w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii,
modląc się za siebie wzajemnie z otwartością na wszystkich.

Intencja parafialna:
Za babcie i dziadków, aby Bóg obdarzał ich
potrzebnymi łaskami w trosce o wiarę w swoich rodzinach.

 


Luty 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy,
aby były chronione przez społeczeństwo,
a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Intencja parafialna:
O silną wiarę i świętość w naszych rodzinach.

 


Marzec 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania
z odnowioną głębią, żeby cieszyć się
nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Intencja parafialna:
O nawrócenie dla nas wszystkich oraz dobre,
duchowe owoce Wielkiego Postu.

 


Kwiecień 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc
o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych,
a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Intencja parafialna:
Za młodzież przystępującą do bierzmowania o wierność Duchowi Świętemu,
oraz o nowe i liczne powołania szczególnie z naszej parafii.

 

 

Maj 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse
współpracowali z rządami w celu uregulowania
sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Intencja parafialna:
Za dzieci przystępujące do Wczesnej
i Pierwszej Komunii Świętej prosząc o wierność Chrystusowi.

 


Czerwiec 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się
do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej,
aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Intencja parafialna:
O umiłowanie Eucharystii i częste przyjmowanie Komunii Świętej.

 


Lipiec 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych,
gospodarczych i politycznych, byli odważnymi i pełnymi
pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Intencja parafialna:
O Boże błogosławieństwo dla wszystkich
wypoczywających na wakacjach i urlopach.

 


Sierpień 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę
i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Intencja parafialna:
O trzeźwość i wyzwolenie z nałogów w naszej parafii.

 


Wrzesień 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów
na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego,
ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Intencja parafialna:
O dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego
i katechetycznego, dla dzieci, nauczycieli i rodziców.

 


Październik 2021

Intencja powszechna:
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację,
gotowy do misji, przez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Intencja parafialna:
O większe zaangażowanie parafian w życie wspólnoty.

 


Listopad 2021

Intencja powszechna:  Módlmy się, aby osoby cierpiące
na depresję albo wypalenie zawodowe znajdowały
u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Intencja parafialna:
O łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii
oraz tych którzy uczęszczali do naszej świątyni.

 


Grudzień 2021

Intencja powszechna: Módlmy się za katechetów,
powołanych do głoszenia Słowa Bożego,
aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami
z mocą Ducha Świętego.

Intencja parafialna:
W intencji kapłanów, którzy pracowali oraz pracują
w naszej parafii o świętość dla nich.