25 marca
Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą wstawienniczą, polegającą na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy, nieznanego nam poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Polega na odmawianiu jednej dziesiątki różańca świętego każdego dnia przez 9 miesięcy, z rozważaniem tajemnicy życia Jezusa i Maryi oraz odmówieniem specjalnej modlitwy w intencji tego dziecka. Według słów Jezusa Chrystusa: „są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem” (Mk 9,29). Dlatego potrzeba całej rzeszy obrońców życia ludzkiego, którzy z różańcem w ręku, przeciwstawią się temu wielkiemu złu, jakim jest śmierć nienarodzonych, najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, jest nie tylko „tarczą obronną” przed aborcją, ale również leczy zranienia pozostawione w sercu tych osób, które się do niej przyczyniły.

W sobotę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte. Polecamy tę inicjatywę wszystkim parafianom. Osoby chcące podjąć taką adopcję, proszone są o wypełnienie deklaracji umieszczonych na stoliku z tyłu kościoła i wrzucenie jej do oznaczonej skrzynki. Chętni mogą też zgłosić swój udział w tej modlitwie w kancelarii w godzinach urzędowania lub wysyłając maila. Zgłoszenia zostaną wpisane do Parafialnej Księgi Duchowej Adopcji.  Poniżej formuła przyrzeczenia oraz modlitwa do codziennego odmawiania wraz z „dziesiątką” różańca.

 

Tekst: Redakcja


 

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, Wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,

 

Ja:………………………………………………………………………………..

zam., ul. ……………………………………………………………………….

 

postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2023r. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:
– odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
– codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
– moje dobrowolne postanowienia.

 

MODLITWA CODZIENNA
DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po narodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem, a które znajduje się
w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

+ DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA