Zapraszamy na rekolekcje z Ojcem Pio w Winowie

„Całe nasze życie niech będzie uległością, modlitwą, pracą, pokorą, dziękczynieniem dobremu Bogu…” – Św. Ojciec Pio


Opolska Grupa Modlitwy Ojca Pio zaprasza do Winowa na rekolekcje z Ojcem Pio od 23 do 25 sierpnia 2019 r.

Wiodący temat rekolekcji: Wiernymi bądźcie…
Rekolekcjonista: ks. Eugeniusz Ploch


Program XIV Rekolekcji:

23 sierpnia 2019 (piątek)

godz. 16.00 Zakwaterowanie osób chętnych w Domu Ojca
godz. 16.45 Spotkanie uczestników rekolekcji w kościele – sprawy organizacyjne
godz. 17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną – ks. Eugeniusz Ploch
godz. 19.00 k o l a c j a
godz. 20.00 Droga Krzyżowa – zaproszony Gość
godz. 21.00 Apel Jasnogórski -ks. Wojciech Janus
godz. 22.00 Nocne czuwanie w Sankt.Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
Adoracja Najświętszego Sakramentu – o. Zenon Obuchowski
godz. 24.00 Msza św. – o. Zenon Obuchowski

24 sierpnia 2019 (sobota)

godz. 8.30 ś n i a d a n i e
godz. 9.30 Modlitwy poranne
godz. 10.00 Nabożeństwo pokutne: Kroplówka dla duszy – ks. Eugeniusz Ploch
Adoracja Najświętszego Sakramentu Możliwość przystąpienia do spowiedzi św.
godz. 13.00 o b i a d
godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz. 15.15 Nauka rekolekcyjna – ks. Eugeniusz Ploch
godz. 17.00 p o d w i e c z o r e k
godz. 18.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną – ks.Eugeniusz Ploch
godz. 19.30 k o l a c j a
godz. 20.30 Agapa – UŚMIECH OJCA PIO

25 sierpnia 2019 (niedziela)

godz. 8.00 ś n i a d a n i e
godz. 9.00 Msza św. z homilią – ks. Eugeniusz Ploch
godz. 10.30 Konferencja panelowa w dolnej części kościoła
Z a k o ń c z e n i e  r e k o l e k c j i  i  r o z e s ł a n i e
godz. 12.00 o b i a d

Koszt uczestnictwa obejmujący zakwaterowanie w Domu Ojca w Winowie
oraz wyżywienie wynosi 180 zł (należy mieć swój śpiwór!).
Koszt wyżywienia (bez noclegów) – 130 zł.

Dodatkowych informacji udziela Pan Jacek pod numerem tel (792-702-950