Życzenia świąteczne naszych duszpasterzy

Tych zaś, którzy Je przyjęli obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.
(J 1, 12 Prolog)

W życie człowieka pragnie wejść Bóg ze swoją mocą, miłością i pokojem aby nas obdarzyć swoim bogactwem. To wydarzenie, które dokonało się w pełni czasów, dopełnia się za każdym razem, gdy przeżywamy Święta Bożego Narodzenia.: „zawsze ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty. Trzeba pamiętać, że to Narodzone Dziecię tak długo mieszka w nas jak długo go adorujemy. Niech ta Światłość ze światłości staje się niezachwianą latarnią na burzliwych drogach naszego życia. Wszyscy czerpmy z tego Światła jak najwięcej, byśmy otwierając się na Jego działanie, mogli być gwiazdą co świeci wysoko na niebie i innym wskazuje drogę a jeśli nie możesz być gwiazdą na niebie to żebyś był chociaż lampą w swoim domu. Radosnych chwil przed obliczem Bożego Dzieciątka i twórczego 2019 roku, inspirowanego działaniem Ducha Świętego.

Życzą duszpasterze z Górnego ks. proboszcz Józef Więcek, ks. Cezariusz Wala, ks. Michał Stefan