Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
10.12.2021

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę, że Maryja, napełniona „łaską” przez Boga, została odkupiona od chwili swego poczęcia, Kościół wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez dogmat Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX. Tajemnica ta ukazuje, że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym od grzechu pierworodnego. W tym dniu modliliśmy się w naszym kościele wraz z rodzinami naszych Dzieci Maryi i księdzem opiekunem Damianem dziękując i prosząc o opiekę Najświętszej Maryi.

 

Tekst: Olek Matusek
Zdjęcia: Aleksandra Tondera