Uroczystość ku czci Świętej Barbary

Jak co roku 4 grudnia o godzinie 9.00 w naszej parafii podczas Mszy Świętej, modliliśmy się przez wstawiennictwo Świętej Barbary w intencji górników naszej parafii. Swoją modlitwą otoczyliśmy w ten szczególny dzień, całe ich rodziny, aby Święta Barbara miała ich w swojej opiece każdego dnia. Prosiliśmy także za wszystkich tych z górniczej braci, którzy już odeszli do Chwały Pana. Uroczysta Msza Święta sprawowana przez księdza prałata Stanisława Nogę i koncelebrowana przez księdza proboszcza Józefa oraz księdza Cezariusza, była także okazją do modlitwy za wszystkie Barbary naszej parafii. Na zakończenie eucharystii, wszystkie obecne w kościele „Baśki” otrzymały z rąk kapłanów imieninowe róże. Po zakończonej Mszy Świętej w podziemiach kościoła miało miejsce spotkanie przy kawie i ciastku.

Wszystkim górnikom z tej okazji składamy raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia.

Tekst: Olek Matusek
Zdjęcia: Grzegorz Zarychta