Sprawozdanie z postępów prac remontowych

Opis prac remontowych wykonanych dotychczas w naszym kościele.
Zdjęcia zostały zamieszczone w naszej gablotce.

Prace remontowe rozpoczęły się dnia 1 marca br., na dzień dzisiejszy zostały wykonane kanały nawiewowe z przodu kościoła oraz przygotowano otwory do wyciągu powietrza z tyłu i boków kościoła. Wykonując te prace okazało się, że nasz kościół jest ogromnie zawilgocony zarówno ściany jak również strop kościoła. Spowodowane to było brakiem wentylacji, do tej pory nasz kościół był wentylowany przez otwieranie okien oraz drzwi kościoła, przez kratki w bocznych kanałach naszego kościoła ciepłe powietrze wydostawało się z kościoła do międzystropia, co powodowało skraplanie się powietrza na wskutek różnicy temperatur i woda kapiąc zalewała główną płytę stropu tworząc kałuże na kościele. Póki, co strop zaczął się osuszać, ale proces osuszania potrwa jeszcze jakiś czas, w związku z tym malowanie kościoła zostanie przesunięte i rozpocznie się dopiero po osuszeniu kościoła. O kolejnych etapach prac będę informował w kolejnych numerach naszej gazetki.
Bardzo dziękuję za każdą pomoc zarówno materialną jak i modlitewną każdego dnia dziękuję Bogu za Was.
Ks. Józef Więcek