Środowy
Różaniec
w Obronie Życia
28.04.2020

Święta Katarzyna ze Sieny,
dziewica i doktor Kościoła patronka Europy

 

W środę 29 kwietnia br. przypada święto św. Katarzyny Sieneńskiej,
w tym dniu zachęcamy do odmówienia Różańca Świętego
w intencji Obrony Życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Poniżej tajemnice różańca do wykorzystania w tym dniu.

 Tajemnica I
Zmartwychwstanie Chrystusa 

 

„Anioł powiedział do kobiet:
,,Wy się nie bójcie! Wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał”(Mt 28,5-6)

 Módlmy się za wszystkie kobiety, matki, w których poczęło się nowe życie,
aby nie bały się zawierzyć siebie i swoje dziecko Bogu.

 


Tajemnica II
Wniebowstąpienie Chrystusa

 

,,Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!…
Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć : … na chorych będą kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni.
A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga”(Mk 16,15)

Módlmy się za chorych o łaskę zdrowia dla nich.  
Módlmy się także za tych, którzy się nimi opiekują.

Tajemnica III
Zesłanie Ducha Świętego 

 

,, Przyjmijcie Ducha Świętego ”  (J 20,22)

Módlmy się za rządzących o dary Ducha Świętego, 
aby chronili  życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Tajemnica IV
Wniebowzięcie Bogarodzicy 

 

Królowo Wniebowzięta módl się za nami.

Módlmy się za teologów i naukowców,
aby ich praca umysłowa  służyła ludzkiemu życiu.

Tajemnica V
Ukoronowanie Maryi

 

Królowo nieba, wesel się, alleluja.

Módlmy się za nas samych, 
abyśmy z miłością służyli bliźniemu.

 

Tekst: Agata Kuźnar