Relikwie Świętego Jana Pawła II już z nami!

Dziś wielki dzień dla naszej parafii! Cieszymy się z tego, że zostaliśmy uhonorowania wielkim darem przekazanym nam przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Ale… zacznijmy od początku…

Relikwie, to szczątki ciał osób świętych lub przedmioty, z którymi te osoby miały związek w czasie życia, stanowiące przedmioty czci w wielu religiach.

Relikwie mogą być I, II lub III stopnia

  • Najważniejsze relikwie to relikwie I stopnia. Są to części, które pozostały z ciała świętego, na przykład krew świętego, jego kości, skóra, włosy, paznokcie.
  • Drugi stopień stanowią przedmioty związane z osobą świętego za jego życia ziemskiego. Są to przedmioty, którymi posługiwał się dany święty: ubrania, rzeczy osobiste, rzeczy mające bezpośredni kontakt ze świętym – jego szaty, modlitewnik, różaniec i inne przedmioty codziennego użytku.
  • Relikwie trzeciego stopnia to przedmioty, które stały się relikwiami poprzez dotknięcie właściwych relikwii, pierwszego lub drugiego stopnia. Mogą to być na przykład rzeczy potarte o część ciała zmarłego świętego lub dotknięte przez samego świętego w trakcie życia. (tyle Wikipedia)

Tyle tytułem wstępu do opisu zdarzeń związanych ze sprowadzeniem do naszej parafii relikwii Świętego Jana Pawła II.

Kiedy w parafii zrodził się, ku radości wiernych, pomysł sprowadzenia relikwii świętego, ks. proboszcz w sierpniu br. złożył drogą służbową pisemną prośbę w tej sprawie do naszego Arcybiskupa Wiktora Skworca. Ksiądz Arcybiskup popierając naszą prośbę przekazał ją do Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Prosiliśmy o relikwie świętego, nie sugerując jednak  jakich relikwii oczekujemy. W październiku br.  a dokładnie w 40 rocznicę wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź ks. kardynała Stanisława Dziwisza, potwierdzającą ofiarowanie nam relikwii. Wciąż jednak nie wiedzieliśmy jakie relikwie otrzymamy.

Po odbiór relikwii w dniu 25.10. b.r. wybrała się, na czele z ks. proboszczem, parafialna delegacja 14 wiernych.  Dotarliśmy do Krakowa na ul. Kanoniczą 18, gdzie w Centrum Jana Pawła II  „Nie lękajcie się”– oczekiwał na nas ks. kardynał Stanisław Dziwisz z relikwiami Św. Jana Pawła II .

To było wzruszające spotkanie z wyjątkowym człowiekiem – uśmiechniętym, emanującym pokorą, ciepłem i spokojem, w gabinecie przepełnionym niezwykłą duchowością, atmosferą pokoju i ciepła, otoczonym papieskimi pamiątkami.  Ten kapłan przez wiele lat pełnił swoją służbę najpierw u  boku kardynała metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, a potem u boku Biskupa Rzymu – Jana Pawła II, który został następcą Apostoła Piotra 16 października 1978 r. Przez niemal 40 lat był codziennym świadkiem życia i pracy, niezliczonych spotkań, modlitwy i cierpienia tego człowieka, jednego z wielkich przywódców duchowych nie tylko kościoła katolickiego, ale i współczesnego świata.

W swojej otwartości i serdeczności ks. kardynał pytał nas o szczegóły dotyczące naszego życia osobistego, jak i parafialnego. Podkreślił , że Jan Paweł II kochał Śląsk i Ślązaków, i że bardzo cieszy go fakt, że nasi parafianie pragną mieć i czcić Jego relikwie w naszym parafialnym Kościele. Potem padło wiele ciepłych słów o tym wyjątkowym świętym, jego wyjątkowej wierze i modlitwie, jego wszechstronnej wiedzy, niesamowitej osobowości, bogatym wnętrzu, charyzmie i duchowości, o tym, jak własnym przykładem promieniował i oddziaływał na innych. Wciąż był zatroskany o drugiego człowieka. Dla wszystkich, którzy kiedykolwiek zetknęli się ze Świętym Janem Pawłem II, nie ulega wątpliwości, że był on człowiekiem niezwykłym. Obecnie znamy już świadectwa wielu cudów, które miały miejsce za jego wstawiennictwem.

Następnie z rąk  księdza kardynała  – świadka życia i świętości Świetego Jana Pawła II otrzymaliśmy upragnione relikwie i certyfikat ich autentyczności . Ku naszej radości okazało się, że otrzymaliśmy relikwie I stopnia – krew świętego.  Poczuliśmy się wyróżnieni , duchowo umocnieni, ubogaceni tym wspaniałym darem. Ks. proboszcz w imieniu parafian podziękował za ten dar i zapewnił, ze relikwie znajdą w naszej parafii godne miejsce, a przyjęcie ich do Kościoła będzie wielkim wydarzeniem dla parafii.

Wielu z nas z wielkim wzruszeniem dziękowało księdzu kardynałowi, podkreślając, że teraz w znaku swoich relikwii Święty Jan Paweł II pozostanie z nami na zawsze, będzie nam błogosławił i wspierał, abyśmy byli mocni w wierze, nadziei i miłości.

Potem zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, otrzymaliśmy kardynalskie błogosławieństwo i ks. kardynał pożegnał nas ciepło, ofiarowując nam obrazki z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II wraz z umocowanymi w nich relikwiami świętego – III stopnia. Byliśmy wzruszeni!

Wracaliśmy do parafii w zadumie, po tym wyjątkowym dla nas wszystkich wydarzeniu, pełni wiary, że w tych świętych relikwiach Jan Paweł II będzie odbierał w naszej parafii żywą cześć i dla naszych parafian będzie wypraszał potrzebne łaski i przypominał o swojej nauce.

Uroczyste wprowadzenie relikwii  do naszego Kościoła nastąpi w czasie zaplanowanych na listopad Parafialnych Misji Świętych – w dniu 18.11. br. o godz. 12.00. Relikwie zainstaluje ks. Robert Kaczmarek. Na uroczystość wprowadzenia relikwii zaproszono naszego byłego proboszcza, ks. prałata Stanisława Nogę.


Tekst: Grażyna Skrzydłowska

Zdjęcia: Archiwum parafialne