Relikwie Ojca Pio w naszej parafii

W 17 rocznicę kanonizacji świętego Ojca Pio – 16 czerwca 2019 r., do naszej parafii przybyły relikwie Świętego Stygmatyka z San Giovanni Rotondo.Przywiózł je Ojciec Roman Rusek – Krajowy Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,  który dzień wcześniej uczestniczył w XVII czuwaniu z Ojcem Pio w  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Uroczysta Msza święta o godz. 12.00 była poprzedzona odczytaniem życiorysu  świętego Stygmatyka, poświęceniem  witraża  św. Ojca Pio, oraz ornatu  z Jego wizerunkiem. Następnie ojciec Roman  rozpoczął Eucharystię w koncelebrze z  ks. Proboszczem Józefem i ks. Cezariuszem – opiekunem Grupy Modlitewnej Ojca Pio.

W trakcie homilii – ojciec Rusek – przybliżył postać Świętego Spowiednika. Zwrócił uwagę, że Ojciec Pio jako kapłan udzielał w ogromnej ilości łaski rozgrzeszenia  w Sakramencie Pokuty. Podał przykład penitenta, który nie potrafił przebaczyć swojemu własnemu ojcu, wtedy św. Ojciec Pio nakazał mu odmawiać modlitwę Ojcze Nasz w ten sposób, żeby przy słowach i „odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” mówił odwrotnie. Po takiej  modlitwie penitent wrócił do spowiednika z oburzeniem, że w ten sposób modli się o własne potępienie. Na to święty spowiednik odpowiedział, że tak się właśnie modlił, gdyż warunkiem przebaczenia Boga naszych grzechów jest wybaczenie przez nas  bliźnim, ich przewinień wobec nas.

Członkowie Grupy Modlitwy Ojca Pio włączyli się w Liturgię Słowa, niesienie  darów, a przede wszystkim przyjęcie Komunii Świętej. Wzruszające było to, iż jedną z intencji  Mszy Świętej była modlitwa za małżonków z okazji ich Złotego Jubileuszu,  odnowienie ślubów  i przyjęcie krzyża wraz z  ucałowaniem relikwii św. Ojca Pio. Po podziękowaniach i błogosławieństwie relikwiami wszyscy podeszli do stopni ołtarza, żeby je ucałować. Wychodząc z kościoła każdy z nas mógł skosztować ciast i otrzymać pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Świętego Ojca Pio i naszego kościoła. Na odwrocie znajdowała się modlitwa, którą św. Ojciec Pio odmawiał codziennie polecających się Jezusowi, a która wzywa do wielkiej ufności Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.


Tekst: A.K.

Zdjęcia: Michał Zakrzewski