Prośba o pomoc w remoncie Kolegium Polskiego w Rzymie

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

9 marca 1866 r. dekretem papieża Piusa IX powołano do istnienia w Rzymie
Papieskie Kolegium Polskie, w którym mieszkają kapłani z polskich diecezji,
przybywający na studia w rzymskich uczelniach. Kolegium było i jest ważnym
miejscem dla Kościoła w Polsce i powinno pozostać jednym z punktów odniesienia
dla Polaków pielgrzymujących do Rzymu. Dzięki Kolegium, które dziś znajduje się
na Awentynie, wielu duchownych zdobywało specjalistyczne wykształcenie
na rzymskich uniwersytetach.
Miało ono również wielkie znaczenie w życiu Karola Wojtyły, który mieszkał tam
podczas pobytów w Rzymie. Kolegium było dla niego miejscem przebywania
i budowania więzi z biskupami z wielu krajów. Z tego domu 16 października 1978 r.
wyjechał na konklawe, na którym został wybrany papieżem.
Obecnie Kolegium Polskie – po latach eksploatacji i niedawnym trzęsieniu ziemi –
wymaga generalnego remontu i modernizacji, aby dalej służyć Kościołowi w Polsce:
studentom, pielgrzymom, a także zachowaniu pamięci o świętym Janie Pawle II.
Na przeprowadzenie koniecznego remontu potrzeba funduszy, które może
zapewnić jedynie poparcie Kościoła w Polsce. Dlatego polecam tę sprawę ofiarności
wszystkich wiernych archidiecezji katowickiej. Zbiórka na ten cel zostanie
przeprowadzona w przyszłą niedzielę, 10 lutego, w ramach niedzielnej kolekty
na potrzeby archidiecezji.
Za każdą ofiarę – choćby najmniejszą – składam szczere Bóg zapłać i zapewniam,
że po remoncie i oddaniu do użytku będzie ono również miejscem pamięci
modlitewnej o wszystkich ofiarodawcach.
Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Katowice, 28 stycznia 2019 r.
VA I – 7948/19