Poświęcenie Krzyża Misyjnego

Sobotę 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego podczas Mszy św. święciliśmy przyniesione przez wiernych do kościoła krzyże. Podczas wieczornej Mszy św. o godzinie 18.30 ks. Prałat Stanisław Noga poświęcił nowy Krzyż Misyjny, który stoi przed wejściem do kościoła. Stary krzyż mieszczący się z tłu kościoła jest już w bardzo złym stanie i w najbliższym czasie będzie zdemontowany.

Tekst: Olek Matusek
Zdjęcia: Leszek Holona