Osiedlowa Droga Krzyżowa

Wczoraj wieczorem odprawiliśmy Drogę Krzyżową ulicami naszego osiedla. Wspólnie z parafianami „Z Dolnego” osiedla niosąc krzyż rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej począwszy od naszego kościoła do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na „Osiedlu Dolnym”. To wspólne przeżywanie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, było naszym osobistym i wspólnotowym przyznaniem się do Chrystusa. Do Chrystusa, który wziąwszy krzyż na swoje ramiona dał zbawienie światu.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę naszą wspólną modlitwę. Podziękowania kapłanom z obu parafii za prowadzenie rozważań. Młodzieży za niesienie pochodni, ministrantom za nagłośnienie, wszystkim tym, którzy pomogli w zabezpieczeniu bezpiecznego przemarszu naszej procesji- policji, porządkowym. Wszystkim tym, którzy odważyli się nieść Chrystusowy Krzyż, nie tylko ten fizyczny, który mogliśmy wczoraj podtrzymywać, ale także ten duchowy. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli i włączyli się w te wspólne wyznanie wiary.  Za Waszą obecność tego wieczora wielkie Bóg Zapłać.

Końcowe błogosławieńtwo, którego udzielił w „dolnym kościele” ksiądz proboszcz Józef Włosek relikwiami Krzyża Świętego, niech nam przypomina, że Krzyż, który Jezus wziął na swoje ramiona, to krzyż naszych słabości, naszych niepowodzeń, naszych grzechów. I za niesienie tego krzyża i śmierć na nim, winniśmy być mu wdzięczni, bo dzięki Jego ofiarności my możemy dostąpić Zbawienia, które przyszło właśnie przez Krzyż.

Tekst: Olek Matusek
Zdjęcia: Ola Holona