Nowy świecznik
w Kaplicy
Bożego Miłosierdzia
28.02.2021

W naszym parafialnym kościele od jakiegoś już czasu trwa codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Bożego Miłosierdzia. rozpoczyna się ona po rannej Mszy Świętej a kończy przed rozpoczęciem wieczornej Eucharystii czy też nabożeństw odprawianych w naszym kościele. Dla zaznaczenia tego miejsca w naszym kościele, zamontowano tam balustradę i nowe klęczniki, aby móc w bliskości z Panem Bogiem trwać przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Teraz podczas adoracji będą palić się ogniste płomienie w nowym drewnianym świeczniku stylizowanym na tym, który mieści się u nas w prezbiterium. Zapraszamy do galerii, aby zobaczyć jak piękna jest nasza kaplica Bożego Miłosierdzia.

Tekst: Olek Matusek