Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego- życzenia

 

Błogosławieni ci,
którzy nie widzieli,
a uwierzyli…
J 20,29

 

Spoglądamy na nasze życie w nowym świetle – w świetle bijącym od Zmartwychwstałego Jezusa.
Idąc każdego dnia za Nim, wyznajemy wiarę słowami: „Pan mój i Bóg mój”.
Niech radość płynąca z przebywania ze Zmartwychwstałym Panem
rozproszy wszelkie wątpliwości życia i umocni wiarę w Zmartwychwstanie nasze…

… ze świątecznym pozdrowieniem życzą duszpasterze z Górnego

Ks. proboszcz Józef Więcek
ks. wikariusze ks. Cezariusz Wala
ks. Michał Stefan
ks. kleryk Artur Sówka