Nasza parafianka
kolejną dziewicą
konsekrowaną
w archidiecezji
10.03.2023

Agnieszka Wawrzkiewicz została kolejną dziewicą konsekrowaną w archidiecezji katowickiej.

Obrzędowi jej konsekracji przewodniczył bp Adam Wodarczyk. Wydarzenie miało miejsce w parafii MB Piekarskiej na Tysiącleciu Górnym w Katowicach.

Biskup Wodarczyk przypomniał, co oznacza akt konsekracji. – Może rodzi się pytanie, co znaczy się konsekrować. Konsekrować znaczy czynić świętym. W tym sensie „święty” – sacro – oznacza rzecz lub osobę, która przynależy do porządku sakralnego, duchowego. Słowo „konsekrować” wskazuje na akt, który wiąże ściślej z Bogiem i sprawia, że osoba staje się do dyspozycji Pana Boga. Bycie osobą konsekrowaną zakłada spotkanie i zbieżność dwóch woli – woli Bożej i woli człowieka; człowiek odpowiada na wolę Bożą, składając Bogu dar z siebie. Jest to najcenniejszy dar, jaki człowiek może złożyć – podkreślił.

– Dzisiejszy świat ma trudności ze rozumieniem sensu takiej konsekracji, a to dlatego, że do wszystkiego podchodzi zbyt empirycznie i materialnie, pozostawiając niewiele miejsca doświadczeniu duchowemu. Laicyzacja sprawia, że świat, patrząc na konsekracje, zastanawia się: „Czy nie można by spożytkować własnego życia w sposób bardziej wydajny i racjonalny z korzyścią dla społeczeństwa?” – zauważył kaznodzieja.

Biskup Wodarczyk nawiązał do ewangelicznej sceny obmycia nóg Jezusowi przez Marię Magdalenę. Jej gest oburzył współczesnych, krytykowali go pod pozorem troski o marnotrawienie pieniędzy, które – ich zdaniem – mogłyby być lepiej spożytkowane. Podobne nastawienie ma dzisiaj świat do konsekracji. – Życie konsekrowane ma bulwersować i dzisiaj, pobudzać innych do stawiania pytania i do refleksji, do uświadamiania sobie, że w życiu liczy się coś więcej niż tylko użyteczność społeczna czy pogoń za dobrami materialnymi. W życiu najbardziej liczy się dobro duchowe, bowiem to ono otwiera nam bramy życia i szczęścia wiecznego. Powołanie do życia w dziewictwie konsekrowanym jest więc wyjątkowym darem Boga w Chrystusie – mówił. – Chrystus potrzebuje takiej osoby, aby wonnym olejkiem swojej konsekracji świadczyć w świecie zagrożonym przez zalew spraw nieważnych, przemijających, często hedonistycznych o istnieniu nieograniczonej bezinteresowności i miłości, której jedynym źródłem jest Jezus Chrystus – dodał.

Zadaniem dziewic konsekrowanych jest także wskazywanie w dzisiejszym świecie, że taka postawa może być świadomym wyborem, dającym szczęście. – Dzisiaj, w dzień konsekracji w dziewictwie i czystości pani Agnieszki, otaczamy ją modlitwą i życzymy, aby swoim oddaniem Bogu napełniała naszą wspólnotę ludzką wonnym olejkiem świętości i zjednoczenia z oblubieńcem Jezusem Chrystusem oraz aby w ten sposób wnosiła w dzisiejszy świat piękno doświadczania miłości – zwrócił się do konsekrowanej dziewicy.

Tekst: Archidiecezja katowicka
Zdjęcia: Aleksandra Tondera