Najnowsze informacje
dotyczące naszej parafii
17.10.2020

Drodzy Parafianie!

W związku z dużą liczbą nowych zakażeń i objęciem od 10 października 2020 roku całego kraju strefą żółtą, a od 17 października także strefą czerwoną wybrane miasta/województwa przypominamy wszystkim o obowiązujących zasadach związanych z bezpieczeństwem epidemicznym:

 

 • Wszyscy obecni w kościele oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka/przyłbica)
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również wszystkich stojących wokół kościoła
 • Według rozporządzenia dotyczącego żółtej strefy w jakiej się znajdujemy w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 170 osób
 • W kościele przy drzwiach wejściowych zamontowano bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk.
  Bardzo prosimy, aby wchodząc do kościoła dezynfekować dłonie.
 • W ławkach obok siebie mogą siedzieć tylko osoby wspólnie zamieszkujące.
  Prosimy zatem, aby zajmować miejsca w ławkach z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Jedna osoba na 4m2
 • Do odwołania zawieszone będą spotkania grup parafialnych. Podobnie spotkania seniorów nie będą się odbywać,
  aż do czasu ustabilizowania sytuacji epidemicznej
 • Od przyszłej niedzieli będziemy transmitować Msze Święte z naszego kościoła,
  aby umożliwić chorym i starszym parafianom uczestnictwo w Eucharystii.

 

 • Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę.
  Przypominamy, że ta forma przyjmowania Komunii znana jest od początku chrześcijaństwa
  i jest na równi ważna i godna z Komunią przyjmowaną do ust. Więcej o Komunii na rękę znajdziemy w komunikacie Episkopatu -> TUTAJ
 • Komunię Świętą na rękę przyjmujemy w następujący sposób:
  – przyklękamy lub czynimy ukłon przed przyjęciem Komunii
  – ściągamy maseczkę
  – lewą dłoń kładziemy na prawej
  – Komunię przyjmujemy przy stopniu prezbiterium w obecności kapłana, czy też Nadzwyczajnego szafarza
  (nie wolno odchodzić z Panem Jezusem od prezbiterium)
  – zakładamy maseczkę

  Jak prawidłowo przyjmować Komunię św. na rękę zobaczycie na filmiku poniżej:

 

Pozdrawiam i błogosławię
ks. proboszcz Józef Więcek