Kolęda na probostwie

Kolęda należy do bardzo ważnych wizyt duszpasterskich. Kapłan spieszy do rodzin przede wszystkim z modlitwą i z błogosławieństwem. Ta wspólna modlitwa i poświęcenie domu jest oczyszczeniem z wpływów Złego. Wymiar duszpasterski kolędy polega też na tym, że parafianie mają możliwość poznania księdza, bezpośredniego kontaktu z nim – a ta bezpośredniość jest dzisiaj jedną z najważniejszych form w duszpasterstwie. Ksiądz ma możliwość bezpośredniego poznania kondycji religijnej rodziny, jej poziomu moralnego, pobożności, a parafianie mogą wyjaśnić swoje wątpliwości, znaleźć odpowiedź na różne pytania. Ponad tydzień temu zakończył się czas kolęd w naszej parafii. Jak to w tradycji bywa kolęda odbyła się także na probostwie. W tym roku odwiedzającym był ksiądz Prałat Stanisław Noga. W asyście pracowników i służących parafii przemierzał korytarze parafialne i wraz z księdzem proboszczem Józefem, który dzielnie okadzał wszystkie pomieszczenia, księdzem Michałem który „opiekował się” dzwonkiem i pisał znany nam skrót C+M+B 2019 na drzwiach poszczególnych pomieszczeń oraz pokoi.

Dziś prezentujemy kilka zdjęć z Odwiedzin Duszpasterskich księdza Prałata Stanisława 🙂

Tekst: Olek Matusek
Zdjęcia: Olek Matusek