Galeria z uroczystości
bierzmowania
12.03.2022

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne
i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem

Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia. W następstwie czego Apostołowie napełnieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu.

Tej odwagi życzymy młodzieży, aby jak Apostołowie byli świadkami Chrystusowej Ewangelii. Aby krzyże, które wczoraj pobłogosławił ksiądz Biskup Grzegorz Olszowski po udzieleniu sakramentu, były dla nich znakiem Zbawienia i odkupienia win, a nie wstydliwym „gadżetem” w domu.

Zapraszam do GALERII ZDJĘĆ z uroczystości w naszej parafii, a Bierzmowanych oraz wszystkich zaangażowanych w przygotowanie młodzieży do tej uroczystej chwili polecamy gorącej modlitwie.

 

Tekst: Olek Matusek
Zdjęcia: Ola Holona