Doroczny Dzień Chorego w naszej parafii

Jak co roku w naszej parafii w dniu 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodziliśmy dzień chorego.

To wydarzenie organizowane w naszym kościele od wielu lat, jest odpowiedzią na apel Jana Pawła II, który w roku 1992 ustanowił Światowy Dzień Chorego. Dzisiaj święty a ówczesny papież, zwrócił w ten sposób uwagę na potrzebę troski o ludzi cierpiących, na konieczność współuczestniczenia w życiu tych, których los pisany jest bólem duszy i ciała i nieustannym zmaganiem z chorobą. Dzień ten przypomina także o ludziach, którzy są wsparciem dla chorych poczynając od najbliższej rodziny, opiekunów poprzez organizacje świeckie i kościelne oferujące opiekę i pomoc osobom cierpiącym.

W duchu jedności z chorymi i starszymi osobami naszej parafii w tym wyjątkowym dniu, który jest także pamiątką pierwszego objawienia Najświętszej Panienki dziewczynce Bernadecie, osoby chore i starsze spotkały się na Eucharystii, którą sprawował w ich intencji ks. proboszcz Józef. Słowo Boże skierowane do wiernych przez księdza proboszcza traktowało o uzdrowieniu duszy i ciała.

Po Mszy św. odprawiono krótkie nabożeństwo zwieńczone błogosławieństwem lourdzkim. To wyjątkowe błogosławieństwo polega na indywidualnym zwróceniu się do każdego chorego, odmówieniu modlitwy o zdrowie jego duszy i ciała  oraz wykonanie nad chorym znaku Krzyża Świętego Najświętszym Sakramentem.

Obserwując ten piękny gest Boga błogosławiącego ludziom chorym przez ręce kapłana, można dostrzec w nim te wszystkie wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, gdy przyprowadzano chorych do Jezusa, z nadzieją na uleczenie z choroby. Przypomina nam ono, ze ufność w Boże Miłosierdzie jest potężną siłą, która pomaga przetrwać trudy ziemskiego życia, i że Bóg pamięta o każdym z nas, nieustannie podnosi nas z cierpienia, choć nie zawsze to dostrzegamy.

Po zakończonej części liturgicznej dnia chorego, wszyscy uczestniczący w obchodach zaproszeni zostali do wspólnoty stołu. Kawa i słodki poczęstunek przygotowany przez ks. proboszcza i Panie z Zespołu Charytatywnego czekały na uczestników w podziemiach naszego kościoła.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli w tym dniu do Piekarskiej Pani, wszystkim, którzy mimo trudów i ograniczeń związanych z chorobą, dali świadectwo wiary i ufności w Bożą Miłość.

Tekst: Redakcja
Zdjęcia: Grażyna Grzegorek i Tomasz Cichy