Spotkania Seniorów w naszej parafii

Parafialny Kościół to miejsce pełne modlitwy, skupienia, często ciszy potrzebnej do rozmowy z Bogiem, do przemyśleń. Ale nie tylko. To także miejsce spotkań ludzi, gdzie słychać rozmowę, gwar, śmiech. Za sprawą ludzi otwartych na drugiego człowieka, aktywnych, pracowitych zmienia się w arenę ciekawych przedsięwzięć służących parafianom i nie tylko.

Faktu, że nasza parafia tętni życiem nikt chyba nie podważy. Dzięki otwartości i zaangażowania wielu ludzi na czele z ks. proboszczem Józefem, a także współpracujących z parafią instytucji, które angażują się w życie kościoła choć są świeckie, dzieje się wiele dobrego. I nie są to tylko techniczne nowinki, czy zmiana wystroju świątyni. To także spotkania ludzi z ludźmi. Kościół to przecież nie tylko cegły ale przede wszystkim człowiek we wspólnocie.

Dzisiaj kilka słów o jednym z takich przedsięwzięć, o czwartkowych spotkaniach seniorów.

Zapoczątkowane wiele lat temu i ciągle ubogacane przeróżnymi formami zajęć.

Czy w naszej parafii są potrzebne, w dobie dużej aktywizacji osób starszych, w czasach gdy działają uniwersytety trzeciego wieku i wiele klubów czy stowarzyszeń działa w tym właśnie zakresie?

Praktyka pokazuje, że spotkania takie są potrzebne a jedno miejsce prowadzące takie inicjatywy nie jest wcale konkurencją dla drugiego.

Przeróżne formy zajęć proponowanych w naszej parafii, przyciągają sporą grupę uczestników. Na spotkaniach jest czas na towarzyskie rozmowy przy poczęstunku, na słuchanie ciekawych wykładów o przeróżnej tematyce. Jeśli ktoś nie miał okazji uczyć się języków obcych bo i czasy były inne i życie inaczej wyglądało – teraz ma okazję to zrobić.

A teraz kilka wspomnień o spotkaniach jakie miały miejsce w styczniu br.

Dwa tygodnie temu odbyło się opłatkowe spotkanie seniorów. To wyjątkowe wydarzenie co roku przygotowywane po świętach Bożego Narodzenia, gromadzi nieco większą grupę uczestników. Opłatek zainaugurowała Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza Józefa w intencji seniorów. Po Mszy św. goście zgromadzili się w podziemiach kościoła na spotkaniu opłatkowym, przygotowanym przez Zespół Charytatywny działający w naszej parafii i Radę Jednostki Pomocniczej Nr 9 Osiedla Tysiąclecia.

Tym razem do podziemi zawitało ponad sto osób w większości stałych bywalców czwartkowych spotkań ale i gości spoza parafii. Tak spora liczebność grupy pokazała, że nowe podziemne rozwiązania budowlano-techniczne kolejny raz zdały egzamin. Dzięki przesuwnym ścianom, które zostały otwarte, powstało jedno duże pomieszczenie, w którym wszyscy goście mogli wygodnie usiąść przy wspólnym stole.

Poświąteczne spotkanie cechowała duża różnorodność, był czas modlitwy, składania życzeń i łamania opłatkiem. Zgodnie z comiesięczną tradycją dla urodzinowych solenizantów miesiąca stycznia – pań Magdaleny i Elżbiety – wybrzmiało gromkie sto lat. Na gości czekał świąteczny poczęstunek – szałot i grzane kiełbaski a także swojskie kołocze i aromatyczna kawa, które przygotowały panie z Zespołu Charytatywnego, p. Mira, p. Marta i p. Jadzia. Wszystko to przy dźwiękach wspólnie śpiewanych kolęd, z towarzyszeniem akompaniamentu p. organistki Małgosi.

W spotkaniu uczestniczyła też grupa gości specjalnych zaproszonych przez Radę Jednostki Pomocniczej: przedstawiciele Rady Seniorów Miasta Katowice, Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, Stowarzyszenia Fami.lock, Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, VII Komisariatu Policji na osiedlu Tysiąclecia oraz wiele innych osób zaangażowanych w działalność społeczną na naszym osiedlu. Goście zaprezentowali wykład na temat bezpieczeństwa seniorów, przedstawili sposoby działania oszustów i naciągaczy finansowych i wyjaśnili jak zachować się w sytuacji takiego zagrożenia. Wykład ten poparty został wypowiedziami uczestników, którzy doświadczyli tego typu procederu.

W miniony czwartek Seniorzy świętowali „Dzień Babci i Dziadka” i jak na to święto przystało na spotkanie przybyła 40-osobowa grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi. Dzieci zaprezentowały ciekawy program artystyczny, w którym głównym motywem było życie babć i dziadków. Piękne stroje dzieci, recytowane wierszyki, tańce, radość na buziach i ogromne zaangażowanie młodych artystów, bardzo ucieszyły grupę seniorów. To jeden z takich momentów, gdy aż miło spogląda się na tak odległe od siebie grupy wiekowe a tak silnie związane uczuciowo i emocjonalnie!

Cieszy fakt, że w naszej parafii organizowane są takie przedsięwzięcia, że tak liczne grono seniorów przychodzi na Msze św. do kościoła i na spotkania do jego podziemi. Często mimo niesprzyjającej pogody i nie zawsze dobrej dyspozycji, osoby starsze przychodzą i uczestniczą w proponowanych spotkaniach, wykładach i zajęciach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, Radzie Jednostki Pomocniczej Nr 9 z p. Małgorzatą na czele, za owocną współpracę i współorganizowanie ciekawych prelekcji i spotkań, działającemu w naszej parafii Zespołowi Charytatywnemu który czuwa nad przygotowaniem tych spotkań, dba o poczęstunek i okolicznościową oprawę tych wydarzeń.

Dziękujemy wszystkim gościom prowadzącym wykłady i zajęcia za bezinteresowne zaangażowanie i wkład pracy. Dziękujemy instytucjom, które od lat współpracują z naszą parafią za otwartość, chęć działania i serdeczność w przygotowaniu wspólnych projektów.

Dziękujemy ks. Prałatowi Stanisławowi, który wiele lat temu zapoczątkował organizowanie spotkań seniorów, mające wtedy charakter comiesięcznych wspólnotowych zgromadzeń. Dziękujemy ks. proboszczowi Józefowi, który podtrzymał tę inicjatywę i z całą otwartością podjął trud jej regularnego organizowania raz w tygodniu.

Wszystkich seniorów, którzy jeszcze nie brali udziału w spotkaniach serdecznie zapraszamy co czwartek o godz. 10.00. Szczegóły zajęć podawane są w cotygodniowych ogłoszeniach parafialnych, na plakatach i stronie internetowej parafii. Warto się wybrać 🙂 ZAPRASZAMY!

Tekst: Redakcja
Zdjęcia: Redakcja