Dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej

9 maja radowaliśmy się wspólnie tym, że kolejny raz mogliśmy w naszej kościele niedzielę uczestniczyć w uroczystej Pierwszej Komunii Świętej 13-osobowej grupy trzecioklasistów. Przygotowane przez panią katechetkę Aleksandrę Bańczyk dzieci, przystąpiły do stołu Pana. W tym roku ze względu na zmiany wynikające z przeprowadzonej reformy szkolnictwa, była to jedyna grupa przystępująca do tego sakramentu. Pani Oli pragnę podziękować bardzo serdecznie za trud, jaki włożyła w przygotowanie serc tych dzieci na przyjęcie Chrystusa. Dzieciom oraz rodzicom, życzymy, aby radość jaka z nich tryskała w tym dniu, każdego dnia radowała ich serca a częste przyjmowanie Jezusa do swego serca dawało im siłę w swoich poczynaniach.

Tekst: Redakcja
Zdjęcia: Bożena Fuss
FOTO ABC