Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
21.03.2020

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą wstawienniczą, polegającą na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy, nieznanego nam poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Polega na odmawianiu jednej dziesiątki różańca świętego każdego dnia przez 9 miesięcy, z rozważaniem tajemnicy życia Jezusa i Maryi oraz odmówieniem specjalnej modlitwy w intencji tego dziecka. Według słów Jezusa Chrystusa: „są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem” (Mk 9,29). Dlatego potrzeba całej rzeszy obrońców życia ludzkiego, którzy z różańcem w ręku, przeciwstawią się temu wielkiemu złu, jakim jest śmierć nienarodzonych, najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, jest nie tylko „tarczą obronną” przed aborcją, ale również leczy zranienia pozostawione w sercu tych osób, które się do niej przyczyniły.

W środę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte. Polecamy tę inicjatywę wszystkim parafianom. Ze względu na ograniczenia związane koronawirusem, osoby chcące podjąć taką adopcję, proszone są o zgłoszenie tego faktu w czasie telefonicznego dyżuru kancelaryjnego lub za pomocą parafialnego maila. Zgłoszenia te zostaną wpisane do Parafialnej Księgi Duchowej Adopcji.  Poniżej formuła przyrzeczenia oraz modlitwa do codziennego odmawiania wraz z „dziesiątką” różańca.

Tekst: Redakcja


 

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji
na dzień 25 marca 2020

 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
Wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
w obronie nienarodzonych, ja:

 

……………………………………………………………………………………………

postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2020r.
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia
oraz sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

– odmówić codziennie modlitwę w intencji nienarodzonego,
– codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
– moje dobrowolne postanowienia.

 

MODLITWA CODZIENNA
DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

 

PANIE JEZU,
ZA WSTAWIENNICTWEM TWOJEJ MATKI MARYI,
KTÓRA URODZIŁA CIĘ Z MIŁOŚCIĄ
ORAZ ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. JÓZEFA,
CZŁOWIEKA ZAWIERZENIA, KTÓRY OPIEKOWAŁ SIĘ TOBĄ PO NARODZENIU,
PROSZĘ CIĘ W INTENCJI TEGO NIENARODZONEGO DZIECKA,
KTÓRE DUCHOWO ADOPTOWAŁEM
A KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE ZAGŁADY.
PROSZĘ, DAJ RODZICOM MIŁOŚĆ I ODWAGĘ,
ABY SWOJE DZIECKO POZOSTAWILI PRZY ŻYCIU,
KTÓRE TY SAM MU PRZEZNACZYŁEŚ.

AMEN.

+ DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA