Dla Seniorów osiedla Tysiąclecia

W styczniu tego roku pisaliśmy na łamach gazetki „Na Górnym” o spotkaniach seniorów organizowanych w naszej parafii. Większość z nas na pewno słyszała lub czytała na ten temat a może nawet znamy kogoś, kto w tych spotkaniach uczestniczy. Cieszy fakt, że spotkania „mają się dobrze”, można nawet powiedzieć coraz lepiej. Uczęszcza na nie wielu mieszkańców naszego osiedla z tej grupy wiekowej, zawiązała się już całkiem spora seniorska wspólnota. Są to w większości osoby regularnie uczestniczące w spotkaniach, często też pojawiają się nowi goście przyprowadzeni przez znajomych, sąsiadów, czy tacy, do których przypadkowo dotarły pozytywne wieści na temat tych działań.

Organizatorzy spotkań starają się by były one ciekawe, rozwijające, uczyły akceptacji i dbałości o siebie, o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Uczą także umiejętnego radzenia sobie z nowinkami dzisiejszego świata oraz z zagrożeniami jakie im towarzyszą. Są to spotkania, które mają pomagać w codziennym funkcjonowaniu ale też mają dawać najzwyklejszą frajdę z bycia pomiędzy ludźmi i miłego spędzania z nimi czasu. Dzięki zaangażowaniu i otwartości ks. proboszcza Józefa Więcka, pani Małgorzaty Herman, pani Elżbiety Langer, panów Adama Pabiańczyka i Patrycjusza Godawy ze Stowarzyszenia Wspólnie Razem i Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedla Tysiąclecia, pań wolontariuszek z parafialnego Zespołu Charytatywnego oraz przychylności i pomocy Urzędu Miasta

Katowice, udało się stworzyć miejsce, do którego co tydzień z uśmiechami na twarzach przychodzą osoby starsze, dając wyraz temu, że wiek dojrzały nie oznacza stagnacji i rezygnacji z tego co niesie życie. Wręcz przeciwnie, pokazuje że codzienność seniora może być pełna kreatywności, optymizmu chęci do pokonywania codziennych trudności, które niewątpliwie są obecne. Ważne by nauczyć się umiejętnego z nimi radzenia oraz szczerej akceptacji siebie w tym konkretnym okresie życia. Parafia, która jest gospodarzem tych spotkań, zapewnia duże i wygodne pomieszczenie, do którego może przyjść nawet 150 osób. Dostęp do nagłośnienia, multimedialny rzutnik, komputer, zaplecze sanitarne, to wszystko umożliwia stworzenie komfortowych warunków spotkań o dużej różnorodności. Widząc ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego typu zajęcia, organizatorzy postanowili jeszcze bardziej usprawnić ich przygotowanie. Pomieszczenia byłej kancelarii będą dostosowane do potrzeb funkcjonowania aneksu kuchennego. W nim przygotowywane będą kawy, herbaty, ciasta i ciepłe posiłki serwowane podczas spotkań. Bliskie umiejscowienie nowej kuchni usprawni organizację poczęstunku. W sierpniu br. parafia wzięła udział w konkursie na stworzenie miejsca przyjaznego seniorom, który ogłosił Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. W złożonym projekcie przewidziano, organizację  spotkań tematycznych seniorów, działanie punktu konsultacyjnego dla seniorów oraz dostosowanie pomieszczenia do potrzeb aneksu kuchennego. Projekt ten został zaakceptowany i parafia otrzymała z budżetu Miasta Katowice dofinansowanie na ten cel w wysokości 23.000zł. Kwota ta pozwoli na pokrycie nieco ponad 50% całości kosztów tego zadania. Projekt będzie realizowany do 15 grudnia br. Można powiedzieć, że ta inicjatywa służąca seniorom rozrasta się skutecznie łącząc wspólne cele – kościoła, świeckich organizacji pozarządowych działających w tym kierunku a także władz miasta. Dzięki tej właśnie współpracy społeczność osiedla Tysiąclecia w tej grupie wiekowej, może cieszyć się takim miejscem, gdzie można przyjść spotkać się w miłym towarzystwie, porozmawiać, przy kawie, ciastku, wysłuchać ciekawych prelekcji, rozwinąć swoje zainteresowania, dzięki temu inaczej – bardziej przychylnie – spojrzeć na życie i ,otaczający świat.

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów na spotkania, odbywają się one w każdy czwartek w godz. 10.00 – 12.00. W wybrany czwartek każdego miesiąca spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 10.00 a następnie kontynuowane jest w podziemiach kościoła od godz. 11.00 do 13.00. W najbliższy czwartek, 17-go października zapraszamy na Mszę św. a następnie na Biesiadę Muzyczną, ze słodkim poczęstunkiem oraz ciepłym posiłkiem na „rozgrzanie jesiennego sezonu”. Mamy nadzieję, że gorące kiełbaski oraz jeszcze gorętszy śpiew znanych wszystkim biesiadnych piosenek przy akompaniamencie gitary, rozgrzeją atmosferę i jesienna aura stanie się dla wszystkich bardziej przyjazna.

W środy w godz. 16.00 – 18.00 zapraszamy do punktu konsultacyjnego w pomieszczeniach kancelarii, w którym można porozmawiać o problemach dnia codziennego osób starszych, zgłosić potrzebę pomocy takim osobom, w celu rozeznania i znalezienia konkretnego rozwiązania problemu, skorzystać z informacji o dostępnych instytucjach udzielających, pomocy osobom starszym, można także zgłaszać pomysły i oczekiwania mające służyć tej grupie wiekowej, związane z organizowanymi w parafii spotkaniami oraz ogólnie pojętym funkcjonowaniem seniora w społeczności lokalnej Osiedla Tysiąclecia.

Tekst: G.G

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU
MIASTA KATOWICE

W ramach zadania:
„Integracja i aktywizacja osób starszych w tym kombatantów i osób represjonowanych
– wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”,
w ramach „Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

PS. Poniżej zdjęcia z jednego ze spotkań Seniorów w naszej parafii 🙂