Christus Mansionem Benedicat – czyli kolędowa kreda…

Rozpoczynają się w naszej parafii odwiedziny kolędowe, czyli tzw. kolęda. Szczegółowy plan tych odwiedzin znajdziemy -> TUTAJ

Dziś chcemy „przeanalizować” znaczenie symbolu jaki zostawiają na drzwiach naszych mieszkań ministranci (w innych parafiach może to czynić zakrystianin lub inna osoba).  Poświęconą kredą katolicy do dziś znaczą swoje drzwi. Często spotykana forma „K+M+B” nawiązuje do trzech mędrców ze wschodu – Kacpra, Melchiora i Baltazara. Ich imiona nie są wymienione w żadnej z Ewangelii, a legenda o nich powstała dopiero w średniowieczu. Jaki byłby jednak sens oznaczania swoich drzwi legendarnymi imionami „królów ze wschodu”? Okazuje się, że forma „K+M+B” wynika z błędnego zrozumienia znacznie starszego i głębszego przekazu.

K M B wzięło się stąd, że ludzie zaczęli łacińskie „C” zastępować polskim „K”. W średniowieczu, kiedy pojawiła się legenda o trzech królach, która w kolejnych wiekach zyskała sporą popularność ludzie zaczęli coraz bardziej utożsamiać owe „K M B” z inicjałami imion trzech mędrców. Księga liturgiczna „Obrzędy błogosławieństw” – podaje, że można stosować zapis: C M B, albo: J M J – czyli inicjały Jezusa Maryi Józefa – świętej rodziny. Nie ma zaś czegoś takiego jak K M B.

Poprawny zapis to „C+M+B” będący skrótem od łacińskiej sentencji „Christus Mansionem Benedicat„, która oznacza „Niech Chrystus błogosławi ten dom„. Po ostatniej literze dodaje się jeszcze jeden krzyż (znak błogosławieństwa) i wpisuje aktualny rok. Całość więc powinna wyglądać tak: „C+M+B+2019”.

Inaczej skrót ten tłumaczył św. Augustyn, który rozwijał go jako „Christus Multorum Benefactor”, co oznacza „Chrystus dobroczyńcą wielu”. Jednak to tłumaczenie nie zdobyło popularności wśród chrześcijan.

Wierzymy również, że zwyczaj malowania kredą po drzwiach jest zakorzeniony w Starym Testamencie. W księdze Wyjścia Bóg nakazał Izraelitom naznaczyć drzwi swoich domów krwią baranka, dzięki czemu uniknęli oni kary Bożej i zostali wypuszczeni przez faraona z Egiptu. Warto powrócić do chwalebnej tradycji chrześcijańskiej i już dziś na drzwiach naszych domów zapisać C+M+B+2019, prosząc świadomie Jezusa Chrystusa o jego błogosławieństwo.

C + M + B + 2019
Christus Mansionem Benedicat


Tekst: Olek Matusek