„Chorych nawiedzać”, czyli o nadzwyczajnych szafarzach

Kim są nadzwyczajni szafarze Komunii świętej?
Formacja nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej istnieje w naszej parafii od 1990 roku. Na początku była to tylko jedna osoba. W chwili obecnej grupa składa się z 10 osób, które w różnych latach zostały ustanowione przez biskupów naszej Archidiecezji.
Nadzwyczajnym szafarzem może zostać jedynie osoba wskazana przez księdza proboszcza. Jest to nominacja i zaszczyt, aby móc zanosić chorym Ciało Pana Jezusa.

 

Jakie zadania mają nadzwyczajni szafarze Komunii świętej?
Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej należy pomoc w zanoszeniu jej chorym i starszym parafianom, czyli ogólnie tym, którzy sami nie mogą przyjść do kościoła, a chcą przyjmować Pana Jezusa. Nadzwyczajny szafarz pomaga również w rozdawaniu Komunii Świętej podczas Mszy Świętej, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych. W naszej parafii nadzwyczajni szafarze prowadzą także sobotnie nabożeństwa do Matki Bożej Piekarskiej, a także pomagają prowadzić inne nabożeństwa w ciągu roku w naszym kościele.
Jako grupa w naszej parafii spotykamy się regularnie w pierwszy czwartek miesiąca na Eucharystii, a następnie w salce rozmawiamy o bieżących sprawach wraz z opiekunem księdzem Cezariuszem czy też księdzem proboszczem Józefem.

 

Na czym polega formacja duchowa nadzwyczajnych szafarzy?
Formacja każdego Szafarza rozpoczyna się od kursu przygotowawczego, a następnie trwa poprzez coroczne obowiązkowe 4 dniowe rekolekcje zamknięte, dzięki którym otrzymujemy „pozwolenie” na pełnienie naszej służby na kolejny rok. Dwukrotne spotykamy się na dniach skupienia w ciągu roku (w Adwencie i w Wielkim Poście) w innych kościołach naszej archidiecezji. Jesteśmy także obecni podczas pielgrzymek np. w Piekarach, gdzie pomagamy „komunikować” wielotysięczny tłum wiernych. Sami też odbywamy coroczne pielgrzymki razem z naszym ojcem duchowym ks. Prałatem dr. Andrzejem Suchoniem – proboszczem kościoła Mariackiego w Katowicach.

 

Czy nadzwyczajni szafarze są potrzebni?
Szczególnym środkiem budowania Kościoła jest Eucharystia. W apostolskiej adhortacji posynodalnej „Pastores gregis” Jan Paweł II nałożył na każdego biskupa diecezjalnego obowiązek troski o zapewnienie wszystkim wiernych dostępu do Eucharystii pisząc:
Do głównych zadań biskupa należy także zapewnienie wiernym dostępu do stołu Pańskiego, przede wszystkim w niedzielę, która (…) jest dniem, w którym Kościół “ wspólnota i rodzina dzieci Bożych “ odnajduje swoją szczególną tożsamość chrześcijańską wokół swoich kapłanów ( por. PG, nr 37).
„Powinność, o której pisze Jan Paweł II jest naszą wspólną powinnością, dlatego polecam, aby w tych parafiach, gdzie jeszcze nie ma nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, raz jeszcze podjąć trud wyłonienia kilku kandydatów do tej posługi i skierowania ich na kurs przygotowawczy”. Tymi słowami 14 grudnia 2011r. w specjalnym liście do Księży Proboszczów i Rad Duszpasterskich Arcybiskup katowicki – Wiktor Skworc, gorąco zachęcał do wyłonienia nowych nadzwyczajnych szafarzy w naszej Archidiecezji.

 

Czym charakteryzuje się ta posługa? Kto ją może pełnić?
Formowanie świeckich na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej posiada wielowiekową tradycję (pierwsze zapiski sięgają II wieku) i od momentu ustanowienia Eucharystii do czasów obecnych przepisy dotyczące szafarza Komunii Świętej ulegały wielu zmianom.  Biskupi polscy zebrani na 240 Konferencji Plenarnej 2 maja 1990 roku przychylnie ustosunkowali się do próśb poszczególnych biskupów i kapłanów, aby określić warunki powoływania wiernego świeckiego jako nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. KEP wydała w tej sprawie m.in. następujące przepisy:
– Biskupi diecezjalni mogą powoływać do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej mężczyzn w wieku od 35 do 65 lat. Podczas 335. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 czerwca 2006 wiek został obniżony do 25 lat
– Kandydaci powinni odznaczać się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
– Kandydat, poza wykształceniem przynajmniej średnim, winien znać podstawowe prawdy teologiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła, Mszy świętej i Eucharystii.
– Posługa szafarza jest bezinteresowna. Wynagrodzenie może dotyczyć jedynie zwrotu kosztów przejazdu lub rekompensaty w przypadku, gdy na skutek wykonywania posługi uszczupliły się dochody z pracy zawodowej szafarza nadzwyczajnego.
– Szafarz nadzwyczajny może w ramach ważności powołania świadczyć pomoc na terenie całej diecezji, a poza diecezją tylko za zgodą biskupa danej diecezji.

– Szafarz nadzwyczajny może, za zgodą księdza proboszcza, zanieść Komunię Świętą do domów tylko tym osobom, których stan duchowy jest znany, oraz przy zachowaniu przepisów liturgicznych.
Powyższe punkty są tylko niektórymi jakimi musi się kierować ksiądz proboszcz w wyborze świeckiego do tej posługi, ale ukazują istotę formacji nadzwyczajnego szafarza w parafiach. W Archidiecezji katowickiej ustanowionych przez ręce biskupów zostało ponad 1000 nadzwyczajnych szafarzy począwszy od 1990 roku gdzie wśród pierwszych był p. Józef Budny, który tę posługę w naszej parafii pełnił ponad 20 lat!

Istotną sprawą jest to, że do pełnienia tej funkcji kandydata może zgłosić tylko i wyłącznie ksiądz proboszcz przy aprobacie dwóch innych kapłanów. Nie ma możliwości, aby kandydat sam zgłosił chęć bycia nadzwyczajnym szafarzem. O nadzwyczajności i obowiązkach jakie trzeba spełnić do pełnienia tej służby wspominałem wcześniej.

 

Kto w naszej parafii pełni tą posługę ?
W naszej parafii w chwili obecnej posługuje 11 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej ustanowionych w latach 1990-2017. Są nimi: Józef Rekowski, Daniel Dorosz, Grzegorz Zdankowski, Grzegorz Skawiński, Arkadiusz Kowalczyk, Leszek Holona, Adam Malik, Jan Tondera, Dariusz Szczotka, Patryk Białas i Olek Matusek. Wcześniej tę posługę w naszej parafii pełnili: Krystian Brauhoff (Kostuchna), Michał Mrozicki (os. Witosa), Michał Kamiński (Tysiąclecie Dolne), Piotr Blachowski (Świętochłowice), wspomniany już wcześniej Józef Budny (emeryt), a także śp. Józef Saternus, którego grób na cmentarzu w Szopienicach zawsze odwiedzają szafarze przed wyruszeniem na „rekolekcje szafarskie”.

Poznajmy naszych nadzwyczajnych szafarzy
>>> KLIKNIJ <<<

 

Kilka słów od nadzwyczajnych szafarzy….
Każdy z nas (czyt. nadzwyczajnych szafarzy) w swoim życiu prywatnym zmaga się z różnorakimi problemami. Każdemu z nas nie zawsze jak to w życiu bywa wszystko się udaje. Każdy z nas ma rodziny, żonę, dzieci. Czasami przytłaczają nas sprawy zawodowe czy też prywatne, ale staramy się z oddaniem i godnością pełnić swoją służbę wśród chorych, którzy nieraz potrzebują od nas też słowa pocieszenia i duchowego wsparcia. Wszystko to czynimy pamiętając o tym, aby nie zaniedbywać swoich rodzin i związanych z nimi obowiązków. Wszak jesteśmy zwyczajnymi ludźmi do nadzwyczajnej posługi, ustanowionymi przez ręce biskupów do pełnienia tej służby, która od wieków istnieje w Kościele i z której nasi „podopieczni” są zadowoleni z racji tego, że w każdą niedzielę i czy też w święta mogą przyjmować Jezusa do swojego serca dzięki obecności nadzwyczajnego szafarza w ich domu.

Na koniec, prosimy Was Drodzy Parafianie o modlitwę za nas i naszych „podopiecznych” oraz o pomoc w dotarciu do jak największej liczby chorych i starszych Parafian, którzy nie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej a chcieliby przyjmować do swego serca Jezusa Eucharystycznego. Wystarczy taką osobę (za jej zgodą oczywiście) zgłosić w kancelarii parafialnej, czy tez u kapłana czy nadzwyczajnego szafarza a będą oni przychodzić z Komunią Świętą co niedzielę a także w święta. Do tej służby zostaliśmy powołani i za wstawiennictwem św. Jacka Odrowąża naszego patrona (od kwietnia 2008r.) i naszej Pani Piekarskiej chcemy ją wypełniać wobec chorych i starszych naszych parafian. Nasza posługa jest całkowicie darmowa. Jedyne o co trzeba zadbać podczas wizyty nadzwyczajnego szafarza czy też kapłana to o biały obrus, krzyż i świecę. Niech nikt wokół nas, nasi znajomi, sąsiedzi czy też rodzina nie pozostaje bez możliwości przyjęcia Komunii Świętej jeśli nie mogą sami uczestniczyć w Eucharystii w kościele. Wspólna modlitwa i przyjęcie najświętszego Ciała Pana Jezusa na pewno będzie umocnieniem w ich chorobie a czasami samotności.

 

W naszej parafii odwiedziny chorych i starszych odbywają się następująco:

w I sobotę miesiąca (spowiedź i komunia św.) od godziny 8.30 – kapłani
w każdą niedzielę (komunia św.) od godziny 8.30 – nadzwyczajni szafarze

Zapraszamy na film z konferencji

„O Głodzie Eucharystycznym”

którą wygłosił ks. dr Andrzej Suchoń – proboszcz Kościoła Mariackiego w Katowicach
podczas Misji Świętych w 2019 roku w naszej parafii.