Bierzmowanie

Sobota, 20 maja, to był szczególny dzień dla naszej parafii. W tym dniu, w czasie Mszy Świętej o godzinie 11.00, młodzież naszej parafii, po rocznym przygotowaniu przyjęła z rąk ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca sakrament bierzmowania.

Bierzmowana młodzież to byli nasi młodzi parafianie, ale także wiele młodych spoza naszej parafii – uczniowie Szkoły Plastycznej oraz Szkoły Muzycznej, a także dorośli. W sumie ok. 90 osób.

Kościół był wypełniony tymi młodymi, ich świadkami, a także rodzinami. Ksiądz Arcybiskup wraz z naszym Księdzem Proboszczem Józefem oraz Dziekanem naszego dekanatu, księdzem Jerzym Słotą odprawiali Eucharystię właśnie w intencji tej młodzieży, która miała przyjąć ten Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Arcybiskup w czasie homilii mówił o darze jakim jest Bierzmowanie, o odpowiedzialności, jaką ze sobą niesie. Mówił, że Dary Ducha Świętego, które Ci młodzi otrzymają są niezwykle cenne i trzeba je dobrze wykorzystywać. Ponieważ dar wtedy nabiera wartości, kiedy zostaje wykorzystany. Wspomniał również o odpowiedzialności za Kościół, do której te Dary zobowiązują, a jakim jest dawanie świadectwa innym ludziom.

Na koniec młodzież ze Szkoły Muzycznej przygotowała dla Arcybiskupa niespodziankę muzyczną, uczniowie Szkoły Plastycznej przygotowali piękny obraz, który został wręczony Arcybiskupowi przez Dyrekcję Szkoły, a reprezentacja młodzieży podziękowała wręczając Arcybiskupowi kwiaty. Ksiądz Proboszcz dołączył do tych podziękowań również podziękowania animatorom, którzy w ciągu roku przygotowywali młodzież na dodatkowych spotkaniach oraz katechetom.

Po skończonej Eucharystii Arcybiskup Wiktor rozdał młodzieży prezent od siebie, książkę o czytaniu Pisma Świętego, aby jak powiedział żyli tym Słowem, które jest najważniejsze.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.