Barbórka – 2017 Święto Górników naszej parafii

Już 29 uroczystości barbórkowych pod naszym Górniczym Sztandarem. Godzina dziewiąta to czas rozpoczęcia Mszy św. koncelebrowanej, Eucharystię sprawuje trzech księży: ks. proboszcz Józef, ks. prałat Stanisław oraz ks. Michał, który wygłosił homilię do licznie zebranych górników i ich rodzin.
Poczet sztandarowy w niezmienionym od kilku lat składzie: Bubrowski, Leszczyński, Polok. Dary do ołtarza przynieśli małżonkowie Marek i Stanisława Swat. Łącznie przy ołtarzu służyło 11 umundurowanych górników. Po Mszy św. tradycyjne spotkanie w salce i znowu wspomnienia i ciekawe rozmowy. Dołączył do nas w galowym mundurze z zielonym pióropuszem pan Eugeniusz z chęcią współpracy z nami w kolejnych uroczystościach. Na spotkaniu padła propozycja ufundowania przez górników witraża św. Barbary w naszym kościele. W dobrych nastrojach zakończyliśmy tegoroczne świętowanie Barbórki, z nadzieją, że kolejne będzie jeszcze radośniejsze i ciekawsze.
Z górniczym pozdrowieniem SZCZĘŚĆ BOŻE.
Marian Głowala