29 rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego

III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. Czasem nazywa się ją również „Niedzielą różową” gdyż jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w szatach koloru różowego.
W pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu,
raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n).

Z okazji przypadającej we wtorek 17.12.2019 kolejnej już – 29 rocznicy poświęcenia naszej świątyni – na uroczystej Sumie o godz. 12.00 modliliśmy się w intencji parafian, budowniczych, fundatorów i wszystkich dobrodziejów parafii, żyjących i tych, którzy odeszli już do Domu Ojca. Powitaliśmy w naszej wspólnocie ks. prałata Stanisława Nogę – emerytowanego proboszcza i budowniczego naszej
świątyni, który głosił do nas Słowo Boże. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. prałat Stanisław w towarzystwie naszego ks. proboszcza Józefa oraz wikarych naszej parafii. W uroczystej liturgii nie zabrakło też aktywnego i licznego udziału służby ołtarza, parafialnej scholi , pocztów
sztandarowych grup formacyjnych parafii oraz licznego udziału wiernych.

W wygłoszonym słowie ks. prałat Stanisław podkreślił, między innymi, ogromną wagę i wartość Eucharystii oraz naszego udziału w uczcie Eucharystycznej. Ona jest naszą mocą i siłą i powinna być naszą radością, mogącą leczyć wszystkie nasze rany. Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas. Ta właśnie niezwykła bliskość, intymność Boga z człowiekiem w Komunii daje radość i siłę, leczy nasze
serca zranione w miłości. Powinniśmy doceniać, radować się i dziękować Bogu za pokarm Ciała i Krwi Jezusa, za to, że mamy do Niego, między innymi dzięki naszej świątyni, taki prosty i łatwy dostęp. Ks. Stanisław podkreślił również, że i on przeżywa w swoim sercu wielką radość, bo jakże się nie cieszyć, kiedy się widzi, że ten właśnie Kościół i parafia, które tworzył, prowadzone przez jego następcę, ks. proboszcza Józefa z dnia na dzień coraz bardziej pięknieją, wciąż się rozwijają i co najważniejsze żyją.

W czasie uroczystej Sumy nie zabrakło również wielu ciepłych słów wypowiedzianych przez naszego ks. proboszcza Józefa. Słowa wdzięczności padły pod adresem ks. Stanisława – budowniczego kościoła, ale też twórcy, administratora i zarządcy parafii. który przez ponad 30 lat budował i tworzył z mozołem, ale owocnie, naszą wspólnotę parafialną. Padły również słowa wdzięczności i
podziękowania księżom – byłym i obecnym, służbie ołtarza, naszym wiernym i oddanym parafianom, fundatorom i wielu dobrodziejom parafii, Także tym, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. W słowie końcowym ks. proboszcz Józef podkreślił, ze choć ta szczególna dla
naszej parafii data – dzień poświęcenia kościoła – przypada dopiero na dzień 17.12.2019 roku, to zapragnęliśmy uczcić ten dzień właśnie w trzecią niedzielę Adwentu – w niedzielę radości. Cały Adwent jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania na pojawienie się Jezusa – Syna Bożego. W jego trzecią niedzielę postanowiliśmy zamanifestować naszą radość przede wszystkim z bliskości Pana, ale też z wdzięczności Bogu i ludziom za ten nasz murowany i duchowy Kościół.

Tej niedzielnej uroczystości towarzyszyła nie tylko uroczysta koncelebra, ale przede wszystkim podniosła atmosfera radości. Radości w Panu, który się zbliża i radości, że możemy się z Nim spotykać codziennie w naszym pięknym kościele.

Tekst: Grażyna Skrzydłowska
Zdjęcia: Ola Holona