38 rocznica pierwszej Mszy Świętej
„Na Górnym” w ’84r.
13.06.2022

„Z pamiętnika księdza Stanisława”

Był 13 czerwca 1984 roku. W tym dniu zatwierdzono plan zagospodarowania terenu. Śp. Ks. Biskup Herbert Bednorz obawiał się, że decyzje urzędów mogą ulegać zmianom i zadecydował, że na terenie (obecnego placu kościelnego) trzeba jak najszybciej odprawić Mszę św., aby niejako ten teren oddać w posiadanie Panu Bogu.

W Kronice Parafialnej zanotowano: …Pierwsza Msza święta odprawiona przez ks. Bpa Herberta Bednorza. Ołtarz pod wiatą. Odtąd co niedzielę o godz. 10.30 sprawowano Eucharystię i jedną w tygodniu – gdy przypadł odpust 12 września. Koncelebransami byli ks. Paweł Furczyk, ks. Stanisław Juraszek i budowniczy kościoła (dop. red. ks. Stanisław Noga). Pod wiatą ustawiono ołtarz, który mieścił się przy aktualnym, głównym wejście do świątyni. Nagłośnieniem zajął się p. Leszek Patas, a energię elektryczną „pożyczyła” rodzina Jabłońskich z bloku przy kościele. W imieniu parafian przywitał naszego dostojnego Gościa (dop. red. Bp Herbert Bednorz) p. Janiszewski z ulicy Ułańskiej.”

Smaczku temu wydarzeniu dodaje fakt, że na krótko przed uroczystością, dotarł do nas samochód p. Bajera, który przywiózł łupkoporyt, do utwardzenia terenu przed polowym ołtarzem. Parafianie spisali się wspaniale. Bardzo szybko i sprawnie porządkując teren. Msza św. rozpoczęła się punktualnie o 10:30.

13. czerwca stał się w ten sposób Dniem Wieczystej Adoracji, którą obchodzimy co roku.

Tekst: ks. prałat Stanisław Noga
(budowniczy i I proboszcz parafii w latach 1985-2016)