10 kwietnia sprzedaż palm wykonanych przez
ministrantów i młodzież

W Niedzielę Palmową przed Mszami Świętymi u ministrantów i młodzieży oazowej przed kościołem będzie można nabyć palmy, które zostaną poświęcone w czasie liturgii na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Ofiary złożone za palmy będą przeznaczone na działalność wspólnoty ministranckiej i oazowej. Na Mszę Świętą o godzinie 10:30 zapraszamy w szczególności dzieci naszej parafii. Liturgia rozpocznie się w podziemiach kościoła, aby następnie procesyjnie wejść z palmami w rękach do naszej świątyni.