Parafia partnerska – Gladbeck

Leokadia Kramża – mieszkanka parafii św. Franciszka opowiada o Gladbeck

„W roku 1980 na tak zwanej „Zielonej łące” w północnej części Gladbeck powstało nowe osiedle Rentfort-Nord. Odpowiedzią katolic­kiego kościoła było założenie w tej dzielnicy nowej parafii pod wezwaniem sV. Franciszka. Na początku zakładano, że osiedle Rentfort- Nord będzie liczyć około 10.000 mieszkańców. Dzisiaj na osiedlu mieszka około 11000 ludzi.W naszej dzielnicy znalazło nowy dom wielu emigrantów ze Śląska. Ponieważ nasza para­fia ma bardzo niekorzystne granice z innymi parafiami, wiele osób odwiedza nasz kościół, chociaż należy do innych parafii . W naszej dzielnicy 40 % mieszkańców to katolicy. Parafia Św. Franciszka liczy około 2500 parafian. Założenie i prowadzenie naszej parafii przypisać należy ks. Johannesowi Goldste­inowi. Jako proboszcz, ks. J. Goldstein jest przewodnikiem naszego Kościoła. Z jego inicjatywy patronem kościoła został Św. Fran­ciszek. Ideałami św. Franciszka parafianie chcą wypełniać duchowe i socjalne zadania.

Budowę kościoła i zaplecza kościelnego z mieszkaniem dla proboszcza rozpoczęto w 1979r. Kościół został poświęcony 5 paździer­nika 1980r. W następnych latach życie parafialne rozwinęło się bardzo prężnie. Powstały różne organizacje i kółka, które do dzisiaj istnieją, na przykład Rodzina św. Kolpinga, kościelny chór, grupa seniorów, grupa taneczna, chór dziecięcy i młodzieżowy. W dobrze wyposażonych po­mieszczeniach centrum parafialnego organizowane są także imprezy urządzane przez organizacje niekościelne – przez co nasze centrum stało się miejscem kontaktów towarzyskich dla całego Rentfortu i spełnia misjonarskie zadanie. W dzisiejszych czasach w Niemczech bardzo popu­larne i prawie powszechne jest życie bez Kościoła, dlatego należy być zadowolonym, że w Rentfort-Nord uczestniczy we Mszy świętych w niedzielę 23 % więcej osób niż przeciętnie w innych parafiach.

gladback_2008_089 gladback_2008_003

Oczywiście istnieje też wiele problemów, przede wszystkim reforma parafii kościelnych. Z powodu niżu demograficznego zmniejszyły się zasoby finansowe, przez co biskupstwo w Essen postanowiło na nowo podzielić parafie. Ze 120 małych parafii powstało 40 wielkich. Tych 40 parafii jest samodzielnych, pozostałe istnieją jako filialne i nie posiadają prawa do samodzielnych decyzji. Kościół św. Franciszka został filią kościoła św. Józefa, który należy do dużej parafii w centrum Glad­beck – kościoła św. Lamberta.

Ta nie wesoła sytuacja naszego Kościoła nas nie zniechęca, wręcz przeciwnie, motywuje nas do tego, żeby, szczególnie w tych cięż­kich warunkach, życie naszej parafii jeszcze bardziej rozwijać po to, aby, mimo kłopotów, z wiarą i nadzieją patrzeć w przyszłość i ufać w boską pomoc. Oczywiście istnieje też wiele problemów, przede wszystkim reforma parafii kościelnych. Z powodu niżu demograficznego zmniejszyły się zasoby finansowe, przez co biskupstwo w Essen postanowiło na nowo podzielić parafie. Ze 120 małych parafii powstało 40 wielkich. Tych 40 parafii jest samodzielnych, pozostałe istnieją jako filialne i nie posiadają prawa do samodzielnych decyzji. Kościół św. Franciszka został filią kościoła św. Józefa, który należy do dużej parafii w centrum Glad­beck – kościoła św. Lamberta.”

goscie_zgladbeck_2009_19 gladback_2008_108

 

Krystian Brauhoff, Grzegorz Zarychta – opowiadają o wizycie w Gladbeck

„W dniach 29.02.08 – 03.03.08 delegacja z naszej parafii pod przewodnictwem prałata ks. proboszcza Stani­sława Nogi i w osobach: Józefa Rekowskiego, Krystiana Brauhoffa i Grzegorza Zarychty odwiedziła parafię p.w. św. Franciszka w Gladbeck w Niemczech. Jest to 80 – tysięczne miasto położone w Zagłębiu Ruhry nie­daleko Bochum, Gelsenkirchen – w Archidiecezji Essen. Po 9 – go­dzinnej podróży na miejsce spotkania przyjechaliśmy około godziny 12:00 w piątek 29 lutego. Gospodarze na czele z ks. proboszczem Johannesem Goldsteinem i osobami z probostwa Marią, Urszulą i Rol­fem przyjęli nas z wielką radością i niezwykle gościnnie. O godzinie 14:45 wyruszyliśmy do kościoła katedralnego w Bochum, gdzie o go­dzinie 16:00, po krótkim nabożeństwie pod przewodnictwem ks. bpa. Franza Grave, rozpoczęło się spotkanie kościoła katolickiego z róż­nych zakątków świata. Honorowymi gośćmi na tej uroczystości byli: grupa z Filipin i naszej parafii.

W domu parafialnym prezentowano możliwości niesienia pomocy dla Trzeciego Świata. Poznaliśmy Ruch MIZERIO, który zaj­muje się realizacją takich projektów dla krajów słabo rozwiniętych. Myślą przewodnią wielu rozmów i prezentacji było stwierdzenie, że pieniądze mogą zmieniać wiele w życiu, ale prawdziwe zmiany mogą nastąpić jedynie „w Imię Jezusa”. Także pozytywne zmiany w koście­le mogą mieć miejsce jedynie w imię Jezusa. Nasza grupa przedstawiła multimedialną prezentację doty­czącą historii budowy kościoła i działalności poszczególnych grup. Spotkanie zakończyło się około 21:00 krótką modlitwą i błogosławień­stwem udzielonym wszystkim obecnym przez naszego ks. prałata. Następnego dnia gospodarze zabrali nas do katedry w Essen.

gladback_2008_057 gladback_2008_004

Po modlitwie Anioł Pański i zaśpiewaniu pieśni maryjnej w języku polskim – „Złotej Madonnie”, wysłuchaliśmy koncertu organowego i mogliśmy „delektować się” surowością samego wnętrza katedry i jej pięknem. Niezapomnianym przeżyciem było zwiedzanie mu­zeum biskupstwa Essen. Przebogate, wspaniale pamiątki naszej wia­ry (np. ewangeliarz z IV wieku, korona cesarza Ottona III, relikwie Kośmy i Damiana, relikwiarz z gwoździem z czasów Chrystusa) zrobi­ły na nas duże wrażenie. Po powrocie na probostwo kościoła św. Franciszka gospodarzom było „jeszcze mało” i zabrali nas do miejsco­wego, głównego kościoła św. Lamberta – Lambertikirche, a później do bardzo ciekawego „zamku na wodzie” – Wasserschloss-Wittringen. Zwiedziliśmy tam muzeum Gladbeck z ciekawymi pamiątkami z jego historii.

W niedzielę na jednej jedynej Mszy Świętej o godzinie 10:45 zabrzmiały słowa czytań i ewangelii oraz pieśni w języku pol­skim, co u wielu osób (jak się później dowiedzieliśmy) polskiego po­chodzenia spowodowało silne wzruszenia. W rozmowach z wiernymi parafii św. Franciszka wyczuwało się nostalgię za Eucharystią spra­wowaną całą w języku polskim, za nabożeństwami, które przeżywali będąc jeszcze w Polsce. Jako, że w Niemczech nie ma nabożeństwa Gorzkich Żali, udaliśmy się niedaleko Bochum do położonego na pa­górku Sanktuarium Maryjnego, gdzie odmówiliśmy polsko – niemiec­kie nieszpory. Aniśmy się obejrzeli, a już wspólnie zasiedliśmy do pożegnalnej kolacji, gdzie z członkami miejscowej Rady Duszpaster­skiej rozmawialiśmy o sprawach wiary i Kościoła w naszych para­fiach. Urozmaiceniem wieczoru były muzyczne występy młodzieży, która grą na fletach i skrzypcach przy akompaniamencie pianina wprowadziła nastrój kontemplacji i refleksji. Później śpiewaliśmy religijne pieśni polskie i niemieckie, zakończone pieśnią „Ty wyzwo­liłeś nas Panie”. Refren śpiewaliśmy już wszyscy stojąc w kręgu i trzymając się za ręce. Był to niejako symbol nowego wspólnego spotkania, tego że wiele rzeczy możemy i musimy robić dalej razem, wzajemnie się wspomagając i modląc się jedni za drugich.

gladback_2008_120 gladback_2008_119

 

 

Dodano 8 czerwca 2012

mlodziez_gladback_2008_46
Z Niemiec dotarła do nas informacja, że Pan Bóg odwołał do wieczności naszego Przyjaciela, budowniczego kościoła i proboszcza partnerskiej parafii Św. Franciszka w Gladbeck- Johannesa Goldsteina. Odwiedzał naszą wspólnotę, utrzymywał z nią stały kontakt. W ostatnim czasie chorował. W ubiegłym roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w szpitalu. Żył 73 lata.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE…