Świąteczne życzenia
od kapłanów
z Tysiąclecia „Górnego”
23.12.2020

Boże Narodzenie 2020

Chrystus jest Bogiem, który przychodzi na ziemię,
aby uświęcić każdego z nas.

Przychodzi, by nauczyć nas żyć Miłością,
abyśmy otwarli się na Jego Słowo
i stali się światłem dla świata.

 

Drodzy Parafianie,
my kapłani, życzymy Wam,
aby Zbawiciel świata Was błogosławił w podejmowaniu
wysiłku ratowaniu wartości chrześcijańskich,
w świecie w którym przyszło nam żyć.

 

Niech Boża Dziecina
będzie dla Was Nauczycielem
w dawaniu świadectwa wierności Bogu.
Bądźcie odważni i silni w obronie
i wyznawaniu wiary i bądźcie jej apostołami,
aby dzięki Wam inni odnaleźli Chrystusa
i pozwolili Mu się narodzić w swoich sercach.

 

Niech rok 2021
będzie czasem Waszego duchowego wzrostu
i apostołowania we współczesnym świecie.

 

Życzą Wasi kapłani „z Górnego”
ks. proboszcz Józef Więcek,
ks. Michał Stefan,
ks. Jakub Orzechowski.

 

Katowice 24.12.2020