Kancelaria parafialna

GODZINY URZĘDOWANIA:

Poniedziałek – 17.00 – 20.00, 19.00 – 20.00 – sprawy ślubne

Środa – 8.30 – 10.00

Piątek – 17.00 – 20.00

CHRZEST ŚWIĘTY

Zgłoszenie najpóźniej dwa tygodnie przed uroczystością w godzinach urzędowania kancelarii.
W kancelarii parafialnej przedstawiamy następujące dokumenty:

– wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu),
– nazwiska i imiona chrzestnych z danymi osobowymi,
– zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

Przypominamy, że rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

– niewierzący czy osoby innej wiary,
– osoby niepraktykujące,
– żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
– nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
– prowadzący gorszący tryb życia,
– rodzice przyjmującego chrzest.

Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w naszej parafii przed chrztem w piątek o godz. 19.15.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście w godzinach urzędowania kancelarii trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

– metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
– dowody osobiste,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich,
– ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej,
– w przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Narzeczonych obowiązują nauki przedślubne i poradnia życia rodzinnego, miejsca i terminy spotkań dostępne są na stronie Archidiecezji Katowickiej: www.narzeczenikatowicka.pl

 

SAKRAMENT CHORYCH ORAZ KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH

Chorych, z posługą sakramentalną, kapłani odwiedzają w pierwszą sobotę miesiąca – w nagłych przypadkach w każdym innym czasie. Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą). W domu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż oraz świece. Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

W każdą niedzielę chorzy i starsi parafianie mają możliwość przyjęcia Komunii Świętej w domu. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.

POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego o każdej porze dnia. W kancelarii należy okazać:

– akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
– zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią,
– pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły mieszkał (jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii).

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej (z przyjęciem Komunii Świętej).