Intencje mszalne

SOBOTA – dnia 31.10.2020

8.00 1. W intencji posługujących w parafii i szafarzy obchodzących swoje urodziny w miesiącu październiku: Józefa Rekowskiego, Arkadiusza Kowalczyka, Grażyny Skrzydłowskiej, Marcina Wolnego i Janiny Kret.

 1. W intencji uczestników pielgrzymki do Przeprośnej Górki.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 1. Za †† Antoniego i Mariannę Dubiel w rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

 1. Za † męża Bogdana Chromika w 1. rocznicę śmierci.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

NIEDZIELA - dnia 01.11.2020. Uroczystość Wszystkich Świętych

7.30 Za †† Józefa Sędziak, Władysława Sędziak, Tadeusza Paździora, Helenę Żmuda, Zuzannę Mrukwa, †† z rodzin: Sędziak, Wrona, Kurdziel i Paździora.

9.00 Za Parafian.

10.30 Za †† rodziców Józefę i Stanisława Ligudzińskich, †† dziadków z obu stron, † męża Zygmunta Kończak, †† przyjaciółki: Elę, Halinę i Barbarę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za †† rodziców Marię i Józefa Szewczyk, braci: Piotra i Józefa, bratową Renatę Szewczyk, †† z rodzin Szewczyk i Mrugała, †† Helenę i Rudolfa Wojtynek, †† Henryka Zarychta oraz Urszulę i Leona Matusek.

17.45 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH.

18.30 Za †† rodziców: Alfreda i Gertrudę, †† dziadków i krewnych z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

20.30 Recytowana: Za dusze zalecane w wypominkach.

Spowiadamy pół godziny przed każdą Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 – od 8.45

 

PONIEDZIAŁEK – dnia 02.11.2020

– Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

8.00 Za dusze zalecane w wypominkach.

9.00 Za †† Parafian, †† z naszych rodzin, budowniczych, fundatorów i spoczywających na pobliskich cmentarzach.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.00 Za † syna Wojciecha Imiolczyk, † męża Andrzeja Imiolczyk, †† rodziców Aleksandrę i Józefa Janic, teściów Małgorzatę i Edwarda Imiolczyk.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 Za † męża Józefa, †† rodziców Walerię i Jana, †† teściów Józefę i Stanisława, †† brata Stanisława, bratową Stanisławę, Wandę i Ernesta Bark, Krystynę i Zbigniewa Baranowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Spowiadamy pół godziny przed każdą Mszą świętą,

 

WTOREK – dnia 03.11.2020

8.00 Za †† rodziców Katarzynę i Brunona Matuszek, †† siostry Stefanię i Dorotę, †† szwagra Gerarda, † Stanisławę, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. Za dusze zalecane w wypominkach.

 1. Za †† rodziców Marię i Henryka Siemko, †† męża Ryszarda, brata Janusza, †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

19.15 Modlitwa Wieczorna.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

ŚRODA – dnia 04.11.2020 – wsp. św. Karola Boromeusza

8.00 1. Za †† Mieczysława i Sławomira Wyroba oraz Halinę i Wiesława Bubik.

 1. 2. W intencji p. Remigiusza, z prośbą o zdrowie, dobrą pracę i podejmowanie właściwych decyzji.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla p. Jolanty z okazji 60. rocznicy urodzin, opiekę dla rodziny oraz o dar nieba dla † syna Michała. (TD)

 1. Za † Ryszarda Michurę, †† rodziców Stefanię i Romana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

CZWARTEK – dnia 05.11.2020 (I. czwartek miesiąca)

8.00 Za dusze zalecane w wypominkach.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. W intencji ministrantów, ich rodziców; o nowe powołania kapłańskie i zakonne  z naszej parafii oraz przez wstawiennictwo św. Jacka Odrowąża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego dla nadzwyczajnych szafarzy i ich rodzin.

 1. Za †† rodziców Elżbietę i Wilhelma Smolorz, †† siostry Wandę i Łucję, †† Jana i Helenę oraz † ks. Ignacego Widerę.
 2. Za †† rodziców Honoratę i Zygmunta, siostrę Marlenę, męża Ryszarda, teściów Marię i Brunona oraz †† pokrewieństwo.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

PIĄTEK – dnia 06.11.2020 (I. piątek miesiąca)

8.00 Za † męża Jana, †† rodziców, teściów, swatów, rodzeństwo, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w intencji Straży Honorowej, opiekuna ks. Michała i wszystkich żyjących i zmarłych członków oraz dzieci po wczesnej Komunii Świętej.

 1. Za dusze zalecane w wypominkach.
 2. Za † Piotra Kapias w 1. miesiąc po śmierci.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

SOBOTA – dnia 07.11.2020 (I. sobota miesiąca)

8.00 1. Przez Niepokalane Serce Maryi w intencji budowniczych i fundatorów naszej świątyni.

 1. Do Opatrzności Bożej, przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, w intencji małżonków Miłosławy i Tomasza oraz ich dzieci Ninki i Rysia, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski.

11.00 W intencji nowoochrzczonego: Mścisława Skrzypek, jego rodziców i chrzestnych.

12.00 W intencji Ojczyzny.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. Za † ojca Alfreda w rocznicę urodzin.

 1. Za † Ewę Buczek – Skubis, zamówiona przez rodzinę Kwiecińskich.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

32. NIEDZIELA ZWYKŁA – dnia 09.11.2020.

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

7.30 Za † męża Krystiana Kubik w 3. rocznicę śmierci, jego †† rodziców Ritę i Rudolfa Kubik.

9.00 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla p. Adama z okazji 65. rocznicy urodzin oraz opiekę Matki Bożej Piekarskiej dla całej rodziny. (TD)

10.30 Dobremu Bogu i Matce Bożej z podziękowaniem za opiekę i wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o wzmocnienie wiary i światło Ducha Świętego dla Roberta i Krystyny.

12.00 1. W intencji rocznego dziecka Antoniego Hanke, jego rodziców i chrzestnych.

 1. Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego dla Jubilatów Haliny i Janusza w 50. rocznicę ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci i ich rodzin. (TD)

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 Za dusze zalecane w wypominkach.

20.30 Recytowana: Za †† Bogdana, Zofię, Walentego, Elżbietę, Edwarda, Zbigniewa i Danutę Zawierta, †† Jana, Wiktorię Mieczysława, Elżbietę, Floriana, Stefanię, Wojciecha, Grażynę, Piotra, Krzysztofa i Katarzynę Smutek, †† Wacława, Irenę i Bożenę Fodrecht, Franciszkę, Stanisława, Józefa i Andrzeja Koźmińskich, †† Grażynę, Stanisława, Julię i Michała Jagodzińskich, †† Jadwigę Reyszek, Krystynę Kudła i †† z  pokrewieństwa, dziadków i babcie.

Spowiadamy pół godziny przed każdą Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 – od 8.45