Warning: Undefined array key "type" in /home/leoartpl/domains/mbpiekarska.pl/public_html/mbp/wp-content/themes/mbpiekarska/single-intencje.php on line 10

Warning: Undefined array key "type" in /home/leoartpl/domains/mbpiekarska.pl/public_html/mbp/wp-content/themes/mbpiekarska/single-intencje.php on line 24

Warning: Undefined array key "type" in /home/leoartpl/domains/mbpiekarska.pl/public_html/mbp/wp-content/themes/mbpiekarska/single-intencje.php on line 41

Intencje mszalne

SOBOTA – dnia 31.10.2020

8.00 1. W intencji posługujących w parafii i szafarzy obchodzących swoje urodziny w miesiącu październiku: Józefa Rekowskiego, Arkadiusza Kowalczyka, Grażyny Skrzydłowskiej, Marcina Wolnego i Janiny Kret.

 1. W intencji uczestników pielgrzymki do Przeprośnej Górki.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 1. Za †† Antoniego i Mariannę Dubiel w rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

 1. Za † męża Bogdana Chromika w 1. rocznicę śmierci.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

NIEDZIELA - dnia 01.11.2020. Uroczystość Wszystkich Świętych

7.30 Za †† Józefa Sędziak, Władysława Sędziak, Tadeusza Paździora, Helenę Żmuda, Zuzannę Mrukwa, †† z rodzin: Sędziak, Wrona, Kurdziel i Paździora.

9.00 Za Parafian.

10.30 Za †† rodziców Józefę i Stanisława Ligudzińskich, †† dziadków z obu stron, † męża Zygmunta Kończak, †† przyjaciółki: Elę, Halinę i Barbarę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za †† rodziców Marię i Józefa Szewczyk, braci: Piotra i Józefa, bratową Renatę Szewczyk, †† z rodzin Szewczyk i Mrugała, †† Helenę i Rudolfa Wojtynek, †† Henryka Zarychta oraz Urszulę i Leona Matusek.

17.45 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH.

18.30 Za †† rodziców: Alfreda i Gertrudę, †† dziadków i krewnych z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

20.30 Recytowana: Za dusze zalecane w wypominkach.

Spowiadamy pół godziny przed każdą Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 – od 8.45

 

PONIEDZIAŁEK – dnia 02.11.2020

– Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

8.00 Za dusze zalecane w wypominkach.

9.00 Za †† Parafian, †† z naszych rodzin, budowniczych, fundatorów i spoczywających na pobliskich cmentarzach.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.00 Za † syna Wojciecha Imiolczyk, † męża Andrzeja Imiolczyk, †† rodziców Aleksandrę i Józefa Janic, teściów Małgorzatę i Edwarda Imiolczyk.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 Za † męża Józefa, †† rodziców Walerię i Jana, †† teściów Józefę i Stanisława, †† brata Stanisława, bratową Stanisławę, Wandę i Ernesta Bark, Krystynę i Zbigniewa Baranowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Spowiadamy pół godziny przed każdą Mszą świętą,

 

WTOREK – dnia 03.11.2020

8.00 Za †† rodziców Katarzynę i Brunona Matuszek, †† siostry Stefanię i Dorotę, †† szwagra Gerarda, † Stanisławę, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. Za dusze zalecane w wypominkach.

 1. Za †† rodziców Marię i Henryka Siemko, †† męża Ryszarda, brata Janusza, †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

19.15 Modlitwa Wieczorna.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

ŚRODA – dnia 04.11.2020 – wsp. św. Karola Boromeusza

8.00 1. Za †† Mieczysława i Sławomira Wyroba oraz Halinę i Wiesława Bubik.

 1. 2. W intencji p. Remigiusza, z prośbą o zdrowie, dobrą pracę i podejmowanie właściwych decyzji.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla p. Jolanty z okazji 60. rocznicy urodzin, opiekę dla rodziny oraz o dar nieba dla † syna Michała. (TD)

 1. Za † Ryszarda Michurę, †† rodziców Stefanię i Romana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

CZWARTEK – dnia 05.11.2020 (I. czwartek miesiąca)

8.00 Za dusze zalecane w wypominkach.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. W intencji ministrantów, ich rodziców; o nowe powołania kapłańskie i zakonne  z naszej parafii oraz przez wstawiennictwo św. Jacka Odrowąża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego dla nadzwyczajnych szafarzy i ich rodzin.

 1. Za †† rodziców Elżbietę i Wilhelma Smolorz, †† siostry Wandę i Łucję, †† Jana i Helenę oraz † ks. Ignacego Widerę.
 2. Za †† rodziców Honoratę i Zygmunta, siostrę Marlenę, męża Ryszarda, teściów Marię i Brunona oraz †† pokrewieństwo.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

PIĄTEK – dnia 06.11.2020 (I. piątek miesiąca)

8.00 Za † męża Jana, †† rodziców, teściów, swatów, rodzeństwo, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w intencji Straży Honorowej, opiekuna ks. Michała i wszystkich żyjących i zmarłych członków oraz dzieci po wczesnej Komunii Świętej.

 1. Za dusze zalecane w wypominkach.
 2. Za † Piotra Kapias w 1. miesiąc po śmierci.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

SOBOTA – dnia 07.11.2020 (I. sobota miesiąca)

8.00 1. Przez Niepokalane Serce Maryi w intencji budowniczych i fundatorów naszej świątyni.

 1. Do Opatrzności Bożej, przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, w intencji małżonków Miłosławy i Tomasza oraz ich dzieci Ninki i Rysia, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski.

11.00 W intencji nowoochrzczonego: Mścisława Skrzypek, jego rodziców i chrzestnych.

12.00 W intencji Ojczyzny.

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 1. Za † ojca Alfreda w rocznicę urodzin.

 1. Za † Ewę Buczek – Skubis, zamówiona przez rodzinę Kwiecińskich.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

32. NIEDZIELA ZWYKŁA – dnia 09.11.2020.

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

7.30 Za † męża Krystiana Kubik w 3. rocznicę śmierci, jego †† rodziców Ritę i Rudolfa Kubik.

9.00 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla p. Adama z okazji 65. rocznicy urodzin oraz opiekę Matki Bożej Piekarskiej dla całej rodziny. (TD)

10.30 Dobremu Bogu i Matce Bożej z podziękowaniem za opiekę i wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o wzmocnienie wiary i światło Ducha Świętego dla Roberta i Krystyny.

12.00 1. W intencji rocznego dziecka Antoniego Hanke, jego rodziców i chrzestnych.

 1. Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego dla Jubilatów Haliny i Janusza w 50. rocznicę ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci i ich rodzin. (TD)

17.45 Nabożeństwo za zmarłych z czytaniem wypominków.

18.30 Za dusze zalecane w wypominkach.

20.30 Recytowana: Za †† Bogdana, Zofię, Walentego, Elżbietę, Edwarda, Zbigniewa i Danutę Zawierta, †† Jana, Wiktorię Mieczysława, Elżbietę, Floriana, Stefanię, Wojciecha, Grażynę, Piotra, Krzysztofa i Katarzynę Smutek, †† Wacława, Irenę i Bożenę Fodrecht, Franciszkę, Stanisława, Józefa i Andrzeja Koźmińskich, †† Grażynę, Stanisława, Julię i Michała Jagodzińskich, †† Jadwigę Reyszek, Krystynę Kudła i †† z  pokrewieństwa, dziadków i babcie.

Spowiadamy pół godziny przed każdą Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 – od 8.45

 

Ogłoszenia duszpasterskie

Przychodzimy przed oblicze Boże, by stanąć w prawdzie przed naszym Panem i przed sobą. Boże Słowo stawia nam wymagania i prostuje błędne mniemanie o sobie. Ofiara Chrystusa przynosi nam uzdrowienie. Odrzućmy więc obłudę i pychę, by dotarło do nas wezwanie Boga i by dokonało się nasze nawrócenie.

 1. Od południa dzisiejszej uroczystości i jutro w Dzień Zaduszny można uzyskać odpust zupełny w intencji zmarłych przez nawiedzenie kościoła, odmówienie: Ojcze nasz i Wierzę oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego, przystąpienie do spowiedzi św. i przyjęcie Komunii św. Zgodnie z dekretem wydanym przez papieża Franciszka, w tym roku odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać przez cały miesiąc listopad, szczegóły na stronie internetowej, gablotce i gazetce.
 2. Dzisiaj zapraszamy do naszej świątyni na nabożeństwo za zmarłych o godz. 17.45.
 3. W poniedziałek we wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych zapraszamy do kościoła na Mszę św. o godz. 9.00 sprawowaną za naszych bliskich zmarłych. Msza św. będzie sprawowana także w kościele na osiedlu Dolnym. W tym dniu – jak co roku - poza tradycyjnymi godzinami Mszy św. będzie także dodatkowa Msza św. o godz. 17.00.
 4. W miesiącu listopadzie zapraszamy na nabożeństwa za zmarłych zalecanych w wypominkach, codziennie o godz. 17.45. Odprawiane będą także Msze święte w intencji dusz zalecanych. Zapraszamy do zapoznania się z planem intencji. Wypominki można jeszcze składać w kancelarii i do skarbonki przed ołtarzem.
 5. Informujemy, że ze względu na wprowadzone restrykcje, cmentarz na Tysiącleciu będzie zamknięty w sobotę, niedzielę i poniedziałek.
 6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania oraz na Msze św.
 7. W sobotę o godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny.
 8. Rada Stała Episkopatu Polski zachęca do modlitwy, także do odmawiania różańca w intencji uwolnienia od epidemii oraz o pokój w Ojczyźnie. Treść modlitwy o pokój dostępna jest na stronie internetowej i w gazetce.
 9. Informujemy, że na parafialnej stronie internetowej można oglądać transmisje Mszy św. i nabożeństw z naszej świątyni.
 10. We wtorek i środę odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektrośmieci można składać tylko w wyznaczonym miejscu z tyłu kościoła przy śmietniku, we wtorek i środę do godz. 10.00. Pozyskane ze zbiórek i utylizacji elektrośmieci środki finansowe, przekazywane są na wsparcie misji w najbiedniejszych krajach świata.
 11. Polecamy lekturę Gościa Niedzielnego w nim o czyśćcu, który jest przejawem miłosierdzia Bożego i o duszach w czyśćcu, którym możemy pomóc naszą modlitwą.
 12. Bóg zapłać za wspólnotę modlitewną, każdą życzliwość i troskę oraz za złożone ofiary. Niech dobry Pan błogosławi nam na czas świętowania dzisiejszej uroczystości i cały nadchodzący tydzień.

 

Inne:

 • Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, do odwołania zawieszone są spotkania grup parafialnych. Podobnie spotkania seniorów nie będą się odbywać aż do czasu ustabilizowania sytuacji epidemicznej.
 • W tygodniu o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego
 • We wtorek zapraszamy na Modlitwę wieczorną o godz. 19.15.
 • Zapraszamy do Kaplicy Całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu na osobiste spotkanie z Chrystusem.
 • Ze względu na wprowadzone ograniczenia pandemiczne, w naszym kościele równocześnie może przebywać 96 osób. Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz utrzymywanie bezpiecznego dystansu.