Ogłoszenia duszpasterskie

 

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”. Słowa św. Jana, które usłyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu, mają nam pomóc zrozumieć, że miłość, którą Bóg nas obdarzył, nie ma sobie równych. To ona jest źródłem naszego życia.

 1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe, dzisiaj o godz. 17.45 a w dni powszednie o godz. 18.00.
 2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące nazwę dni krzyżowych. W dniach tych będziemy modlić się o dobre urodzaje, o błogosławieństwo dla rolników, dla cierpiących głód i o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.
 3. W środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Radę Ekonomiczną Parafii.
 4. W czwartek 13-go o godz. 17.45 będziemy modlić się modlitwą różańcową w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W tym dniu zapraszamy także na Mszę św. Fatimską o godz. 19.30, po niej na różaniec fatimski.
 5. Polecamy naszą gazetkę „Na Górnym”, w niej artykuły o tabernakulum, o dziewięciu pierwszych piątkach miesiąca oraz przydatne informacje dla seniorów, dotyczące narodowego spisu powszechnego. Jest także nowy numer Gościa Niedzielnego.
 6. Bóg zapłać za wspólnotę modlitewną, za okazywaną troskę i życzliwość, za założone ofiary, także te wpłacane na konto. W przyszłym tygodniu zebrana zostanie kolekta specjalna przeznaczona na kontynuację prac remontowych. Ze stolika i od ministrantów można odebrać deklaracje na ten cel.
 7. Niech dobry Pan błogosławi nam na nadchodzący tydzień.

 

Inne parafialne:

 • W tygodniu o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • We wtorki zapraszamy na modlitwę wtorkową o godz. 19.15
 • Na parafialnej stronie internetowej są transmitowane wszystkie Msze św. i nabożeństwa.

 

Diecezjalne:

 • Rozpoczęły się przyjęcia do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego,  która potrwa do 27 sierpnia br. Na stronie seminarium.katowice.pl znajdują się informacje dla kandydatów i formularz, za pomocą którego należy się zarejestrować i umówić na rozmowę wstępną. Od kandydatów do seminarium wymagane są następujące dokumenty:
 1. własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do rektora WŚSD;
 2. życiorys w formie opisowej, uwzględniający zwłaszcza aspekt religijny;
 3. odpis aktu urodzenia;
 4.  świadectwo chrztu („świeżej” daty, z adnotacją na temat bierzmowania);
 5. świadectwo moralności od własnego proboszcza;
 6. opinia katechety (dla osób, które ukończyły w tym roku katechezę w szkole średniej);
 7. świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);
 8. zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);
 9. świadectwo ukończenie katechezy w zakresie szkoły średniej;
 10. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 11. fotografia legitymacyjna.