Warning: Undefined array key "type" in /home/leoartpl/domains/mbpiekarska.pl/public_html/mbp/wp-content/themes/mbpiekarska/single-intencje.php on line 10

Warning: Undefined array key "type" in /home/leoartpl/domains/mbpiekarska.pl/public_html/mbp/wp-content/themes/mbpiekarska/single-intencje.php on line 24

Warning: Undefined array key "type" in /home/leoartpl/domains/mbpiekarska.pl/public_html/mbp/wp-content/themes/mbpiekarska/single-intencje.php on line 41

Intencje mszalne

SOBOTA – dnia 05.02.2022 – wsp. św. Agaty, dz. i męcz. (I sb. m-ca)

8.00 1. Przez Niepokalane Serce Maryi w intencji budowniczych i fundatorów naszej świątyni.

 1. W intencji seniorów i chorych Parafian.

12.00 W intencji Ojczyzny.

18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Piekarskiej.

18.30 1. Za †† rodziców Annę i Stanisława, brata Stanisława Kosmala, †† rodziców Klarę i Michała, brata Stefana Mietła oraz †† Stanisławę i Antoniego Jakubczyk.

 1. Za †† Józefa i Bożenę Cyrnal-Głowik.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

5 NIEDZIELA ZWYKŁA – dnia 06.02.2022

7.30 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Doroty z okazji urodzin.

9.00 1. Msza św. pontyfikalna.

 1. Do Bożego Miłosierdzia, przez pośrednictwo Matki Miłosierdzia o zdrowie dla Sylwii i błogosławieństwo Boże dla jej rodziny.

10.30 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów dla Kingi z okazji 17. urodzin.

12.00 Za pośrednictwem Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar miłości i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata dla Urszuli i Ireneusza z okazji 40. rocznicy ślubu. (TD)

16.00 Kolędowa: W intencji dobrodziejów mieszkających poza naszą parafią i przychodzących na modlitwę do naszego kościoła.

17.45 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.30 1. Za † Beniamina Konderę.

 1. W intencji p. Jacka w 50. rocznicę urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Solenizanta i całej rodziny. (TD)

20.30 Recytowana: W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Joanny, dzieci Anny i Piotra oraz ich rodzin.

Spowiadamy pół godziny przed Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 i 10.30 – 15 min. przed Mszą św.

 

PONIEDZIAŁEK – dnia 07.02.2022

8.00 1. Za †† rodziców Renatę i Romualda, Helenę i Gintra, †† dziadków i krewnych z rodzin: Pilszak, Lamla, Girtler i Lewartowskich.

 1. Do Bożego Miłosierdzia, przez pośrednictwo Matki Miłosierdzia o zdrowie dla Sylwii i Boże błogosławieństwo dla jej rodziny.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.30 1. Za † Józefa, †† rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 1. Za † Irenę Grabiec w 1. miesiąc po śmierci.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

WTOREK – dnia 08.02.2022

8.00 1. Za †† Genowefę Chudzicką w 8. rocznicę śmierci, jej męża Tadeusza oraz † żonę Danutę Bonar.

 1. Za † syna Dariusza – zamówiona przez koleżankę Janinę Tuszyńską.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.30 1. Za † Zygmunta w rocznicę śmierci.

 1. Za † ojca Ryszarda Sensułę w rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo.

19.15 Modlitwa wtorkowa.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

ŚRODA – dnia 09.02.2022

8.00 1. Za †† rodziców Huberta i Martę Ficek, † syna Mariana–Nico, †† braci: Henryka, Eryka i Edwarda, bratową Gerdę, †† Józefa, Annę i Rudolfa Chwiędacz, †† z rodziny Thiele, † Gerarda Mrochem, † Zofię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 1. Za † syna Dariusza – zamówiona przez rodzinę: Maruda i Gamrat.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.30 1. Za † Henryka Scheiter w rocznicę urodzin, †† Renatę, Gertrudę i Wilhelma, †† dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 1. W intencji Kazimiery i Marka w rocznicę ślubu, z podziękowaniem za zdrowie i Boże błogosławieństwo.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

CZWARTEK – dnia 10.02.2022 – wsp. św. Scholastyki, dz.

8.00 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Marii z okazji urodzin oraz opiekę dla jej bliskich.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Różaniec w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

18.30 1. Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w pracy katechetycznej oraz w życiu osobistym dla p. katechetki Aleksandry Bańczyk z okazji urodzin.

 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Niepokalaną Maryję w intencji Bractwa Trzeźwości z prośbą o nawrócenie uzależnionych i ich rodzin, trzeźwość w narodzie, o moc Ducha Świętego dla modlących się w tej intencji i radość życia wiecznego dla †† członków grupy.
 2. Za † Edeltraudę Sławińską.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

PIĄTEK – dnia 11.02.2022 – NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego.

8.00 Za †† Beatę Kuriatę, Bogdana, Zofię, Walentego, Elżbietę, Danutę, Edwarda, Zbigniewa Zawierta, Wiktorię, Mieczysława, Krzysztofa, Piotra Smutek, Irenę Fodrecht, Stanisława Koźmińskiego, Grażynę Jagodzińską, Jadwigę Reiszek i †† z pokrewieństwa przodków.

10.00 W intencji chorych i starszych Parafian.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.30 1. W intencji Kościoła Domowego oraz Oazy Młodzieżowej.

 1. Za † Leokadię Wadas w 1. rocznicę śmierci, † męża Henryka i †† rodziców.
 2. W intencji Łucji i Grzegorza w 25. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za dar miłości i Bożą opiekę, z prośbą o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata. (TD)

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

SOBOTA – dnia 12.02.2022

8.00 1. Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i wzmocnienie wiary, nadziei i miłości dla Łukasza z okazji urodzin i jego rodziny.

 1. Za † męża Zbigniewa, †† rodziców Natalię i Mariana oraz †† członków rodziny.

18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Piekarskiej.

18.30 1. Za † teściową Eugenię w 5. rocznicę śmierci, † teścia Henryka, †† z rodzin: Pyszny, Pietrus, Kuczob i Szepe oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 1. W intencji Tomasza Stępniewskiego z okazji 60. urodzin i syna Tymoteusza z okazji 14. urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Piekarskiej. (TD)

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

6 NIEDZIELA ZWYKŁA – dnia 13.02.2022

7.30 Za †† rodziców Zofię i Edwarda w kolejną rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.

9.00 Przez pośrednictwo  Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar miłości i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego dla Marii i Jerzego z okazji 50. rocznicy ślubu oraz opiekę Trójcy Przenajświętszej na dalsze lata dla Jubilatów i córki Sylwii. (TD)

10.30 W intencji Haliny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz Marty i jej rodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże we wszystkich poczynaniach. (TD)

12.00 Za pośrednictwem Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar miłości i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na dalsze wspólne lata dla Jubilatów Krystyny i Krystiana Podbornych z okazji 50. rocznicy ślubu. (TD)

17.45 Nabożeństwo do Matki Bożej Piekarskiej.

18.30 Przez pośrednictwo  świętego Jana Pawła II o potrzebne łaski dla papieża Franciszka, Kościoła, Radia Maryja i ofiarodawców.

20.30 Recytowana: Za † Beniamina Konderę.

Spowiadamy pół godziny przed Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 i 10.30 – 15 min. przed Mszą św.

Ogłoszenia duszpasterskie

 Człowiek tutaj na ziemi jest narzędziem Boga jeśli spełnia uczynki miłości. Miłość czyni człowieka wartościowym i pięknym w dziele stworzenia.

Bóg dzięki swej dobroci, zgromadził nas dzisiaj przy źródle miłości, na Eucharystii, w której On sam jest obecny pośród swego ludu, ale również pragnie zjednoczyć się z nami poprzez słowo, Ciało i Krew.

Witamy w naszej wspólnocie ks. biskupa Grzegorza Olszowskiego, który wizytuje naszą parafię. Dzisiejsza kolekta zostanie przekazana na potrzeby archidiecezji. Za każdą ofiarę składamy Bóg zapłać.

 1. Dziś o 17.45 zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Dzisiaj kończymy sprawowanie Mszy św. kolędowych. Wszystkim uczestniczącym w tych Mszach św. składamy gorące Bóg zapłać za świadectwo wiary, okazywaną życzliwość i składane ofiary.
 2. W czwartek o godz. 17.45 zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 3. Także w czwartek pani katechetka Aleksandra Bańczyk obchodzić będzie swoje urodziny. Zapraszamy na Mszę św. sprawowaną w jej intencji o godz. 18.30.
 4. W piątek obchodzić będziemy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jest to Światowy Dzień Chorego, o godz. 10.00 zapraszamy na Mszę św. wszystkich chorych i starszych Parafian. Po Mszy św. udzielać będziemy indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
 5. W sobotę o godz. 19.30 zapraszamy na spotkanie grupę 25+.
 6. Polecamy gazetkę „Na Górnym” i nowy numer Gościa Niedzielnego, którego można nabyć w zakrystii po Mszach św.
 7. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, każdy gest życzliwości i złożone dzisiaj ofiary.
 8. Niech dobry Pan błogosławi nam na nadchodzący tydzień.

 

Diecezjalne:

 • Msza św. w intencji osób chorych z okazji XXX Światowego Dnia Chorego zostanie odprawiona w piątek 11 lutego o godz. 18 w bazylice piekarskiej. Eucharystii będzie przewodniczył Arcybiskup Katowicki, zapraszamy na nią osoby chore. Eucharystia będzie transmitowana przez Radio eM oraz za pośrednictwem strony internetowej Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.