Ogłoszenia duszpasterskie

Gromadzimy się na Świętej Uczcie, by świętować dzień Pański. „Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko” – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Niech ta świadomość pomaga nam coraz bardziej otwierać się na działanie Bożej łaski w naszych sercach.

 

  1. Rozpoczęliśmy miesiąc maj, wyjątkowy czas, w którym szczególną czcią otaczamy Maryję. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe dzisiaj i jutro o godz. 17.45 a w dni powszednie o godz. 18.00.
  2. W poniedziałek obchodzić będziemy Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. sprawowane będą według porządku niedzielnego z wyjątkiem Mszy św. o godz. 16.00.
  3. We wtorek o godz. 19.15 zapraszamy na Modlitwę Wtorkową, w sposób szczególny zapraszamy maturzystów i ich rodziny. Będziemy modlić się o światło Ducha świętego i rozeznanie powołania dla nich.
  4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania. W piątek nie będzie Mszy św. szkolnej o godz. 16.00. Dzieci i młodzież zapraszamy na Eucharystię o godz. 18.30. Do spowiedzi zapraszamy pół godziny przed Mszą św.
  5. Polecamy naszą gazetkę „Na Górnym” i Gościa Niedzielnego w nim m.in. o tym dlaczego św. Józef został patronem robotników?
  6. Bóg zapłać za wspólnotę modlitewną, za okazywaną troskę i życzliwość, za założone ofiary, także te wpłacane na konto. Dzisiejsza kolekta przekazana będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.
  7. Niech dobry Pan obdarza nas swoimi łaskami i hojnie błogosławi.

 

Inne parafialne:

  • W tygodniu o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
  • Na parafialnej stronie internetowej są transmitowane wszystkie Msze św. i nabożeństwa.

 

Diecezjalne:

Rozpoczęły się przyjęcia do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego,  która potrwa do 27 sierpnia br. Na stronie seminarium.katowice.pl znajdują się informacje dla kandydatów i formularz, za pomocą którego należy się zarejestrować i umówić na rozmowę wstępną. Od kandydatów do seminarium wymagane są następujące dokumenty:

a) własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do rektora WŚSD;

b) życiorys w formie opisowej, uwzględniający zwłaszcza aspekt religijny;

c) odpis aktu urodzenia;

d) świadectwo chrztu („świeżej” daty, z adnotacją na temat bierzmowania);

e) świadectwo moralności od własnego proboszcza;

f) opinia katechety (dla osób, które ukończyły w tym roku katechezę w szkole średniej);

g) świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);

h) zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);

i) świadectwo ukończenie katechezy w zakresie szkoły średniej;j) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

k)fotografia legitymacyjna.