Intencje mszalne

SOBOTA – dnia 14.05.2022 – święto św. Macieja, Apostoła

8.00 1. Za †† rodziców Adelę i Józefa w 25. rocznicę śmierci, †† braci Tadeusza i Eugeniusza, †† dziadków Katarzynę i Błażeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 1. Za † Andrzeja Gondek w 1. rocznicę śmierci.

18.00 Nabożeństwo majowe.

18.30 Za † Jana Grzegorek w 1. rocznicę śmierci.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA – dnia 15.05.2022

7.30 Za † brata Jana w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Helenę i Hugona, †† brata Józefa, bratową Urszulę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Bożej Piekarskiej i św. Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Krystyny z okazji 75. urodzin oraz opiekę Bożą dla dzieci z rodzinami. (TD)

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Moniki z okazji urodzin.

12.00 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla p. Grzegorza i jego rodziny.

17.45 Nabożeństwo majowe.

18.30 Za †† rodziców Alfreda i Gertrudę w rocznicę śmierci taty, †† dziadków i krewnych z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

20.30 Recytowana: Za † Beniamina Konderę.

Spowiadamy pół godziny przed Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 i 10.30 – 15 min. przed Mszą św.

 

PONIEDZIAŁEK 16.05.2022 – święto św, Andrzeja Boboli, prezb. i męcz., patrona Polski

8.00 1. Za † ojca Jana Pawłowskiego w rocznicę urodzin i † mamę Elfrydę.

 1. Za †† rodziców Zofię i Zygmunta Rosińskich, † męża Franciszka, †† teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo majowe.

18.30 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar życia, powołania do kapłaństwa i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na każdy nowy dzień dla ks. Damiana z okazji urodzin.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

WTOREK – dnia 17.05.2022

8.00 Za † mamę Helenę w 15. rocznicę śmierci, †† z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo majowe.

18.30 1. Za †† męża Roberta Kubicę i siostrę Rutę Kołodziej w rocznicę śmierci, jej † męża Józefa oraz za †† rodziców i krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

 1. Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Piekarskiej dla Cecylii i jej rodziny.

19.15 Modlitwa wtorkowa – modlitwa poezją Maryjną.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

ŚRODA – dnia 18.05.2022

8.00 1. Za † Erwina Stiller w 18. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron: Stiller i Ciwis oraz †† pokrewieństwo z tych rodzin.

 1. Za † Kazimierza Faron – zamówiona przez Janinę Ligiera z Nowego Sącza.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo majowe.

18.30 1. W intencji czcicieli św. Ojca Pio.

 1. Za †† rodziców Teresę i Stanisława Zgorzelskich oraz ich †† rodziców i rodzeństwo.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

CZWARTEK – dnia 19.05.2022

8.00 Za † Mariannę Fidos w 14. rocznicę śmierci i †† męża Stanisława, syna Lucjana, †† z rodziny Fidos oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00 W intencji seniorów.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo majowe.

18.30 1. Za † mamę Adelę Wybierek w rocznicę urodzin.

 1. Za † męża Jana, †† synów Marka i Jacka, †† siostrę Jadwigę i brata Jacka.
 2. Za †† Irenę i Mariana Grabiec – zamówiona przez przyjaciółkę Teresę.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

PIĄTEK – dnia 20.05.2022

8.00 Za †† Różę i Joachima Merder oraz ich †† rodziców.

15.00 W Godzinie Miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Nabożeństwo majowe.

18.30 1. Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar miłości i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla małżonków Marioli i Tomasza z okazji 11. rocznicy ślubu oraz ich dzieci.

 1. Za † Teresę Wrótniak.
 2. Za † ojca Stanisława w 27. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin: Kaczmarek i Rębisz.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

SOBOTA – dnia 21.05.2022 – wsp. św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.

8.00 Za † mamę Janinę oraz † tatę Jana.

18.00 Nabożeństwo majowe.

18.30 1. Za † męża Krzysztofa, †† rodziców Anielę i Józefa, †† teściów Leokadię i Bogusława oraz †† szwagrów Roberta i Jarosława i dusze w czyśćcu cierpiące.

 1. W intencji Julii i Olka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów na czas egzaminów i w dokonywaniu właściwych wyborów.
 2. Przez pośrednictwo Pani Piekarskiej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla p. Janusza z okazji 75. rocznicy urodzin oraz opiekę dla rodziny. (TD)

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA – dnia 22.05.2022

7.30 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla p. Heleny Kasprzyk z okazji 70. urodzin oraz opiekę dla całej rodziny. (TD)

9.00 Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej w intencji ojca Jana z okazji 80. rocznicy urodzin, dziękując Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny. (TD)

10.30 Z podziękowaniem za dar miłości i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Najświętszej dla Ireny i Piotra w 10. rocznicę ślubu oraz błogosławieństwo dla ich dzieci i wnucząt.

12.00 W intencji małżonków Bożeny i Arkadiusza z okazji 25. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, z dziękczynieniem za wszelkie otrzymane łaski, dar miłości i rodzicielstwa, z ufną prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata dla Jubilatów oraz dary Ducha Świętego i Bożą opiekę dla ich dzieci: Aleksandry, Moniki, Ewy, Julii, Jakuba oraz Bartłomieja w 9. rocznicę jego urodzin. (TD)

17.45 Nabożeństwo majowe.

18.30 Za †† Stefanię, Ludwika i Jerzego Marzec, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

20.30 Recytowana: Za † Beniamina Konderę.