Ogłoszenia duszpasterskie

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o Jezusie, który przechodząc, zobaczył niewidomego i uzdrowił go. Może czujemy się bezradni jak niewidomy, kiedy przytłacza nas codzienność, żyjemy w lęku czy też nie potrafimy rozwiązać jakichś sytuacji konfliktowych. A Jezus przechodzi. On ma moc przywrócić nam nasz wewnętrzny wzrok. On jest naszym światłem. On może nas przeprowadzić przez to, co trudne i niezrozumiałe. Jezus pyta: „Czy ty wierzysz?” I to pytanie jest skierowane do każdego z nas.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji, wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitarnego. Bóg zapłać.

 

  1. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte. Polecamy tę inicjatywę wszystkim parafianom. Polega ona na podjęciu codziennej modlitwy dziesiątki różańca i modlitwy w intencji dzieci poczętych, przez okres 9 miesięcy. Ze względu na ograniczenia związane koronawirusem, osoby chcące podjąć taką adopcję, proszone są o zgłoszenie tego faktu w czasie telefonicznego dyżuru kancelaryjnego lub za pomocą parafialnego maila. Zgłoszenia te zostaną wpisane do Parafialnej Księgi Duchowej Adopcji. Tekst modlitwy w intencji poczętych dzieci, znajduje się na naszej stronie internetowej. Ponadto szczegóły dotyczące tej inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Małych Stópek pod adresem: https://dlazycia.info/duchowa-adopcja-online/
  2. Nadal obowiązuje zarządzenie episkopatu i biskupów, mówiące, że we wnętrzu kościoła. może znajdować się tylko 50 osób. Wszystkie Msze św. w naszym kościele, sprawowane są zgodnie z planem intencji, jednak gorąco prosimy by fizycznie obecne były tylko osoby, które rezerwowały intencje Mszy św. Pozostałych parafian zachęcamy do duchowej łączności w modlitwie eucharystycznej i wielkopostnych nabożeństwach za pomocą mediów.
  3. Przypominamy, że codziennie o godz. 20.30 księża bez udziału wiernych modlą się modlitwą różańcową w intencji uwolnienia od epidemii, w intencji zakażonych i personelu medycznego. Wiernych zachęcamy w tym czasie do łączenia się w modlitwie różańcowej w domach.
  4. W najbliższym tygodniu Kancelaria Parafialna będzie nieczynna za wyjątkiem spraw pilnych. Pozostałe sprawy można załatwiać telefonicznie.
  5. Bóg zapłać za dar modlitwy, wszelką życzliwość i dar materialny. Niech dobry Pan błogosławi nam na nadchodzący tydzień.