Intencje mszalne

SOBOTA – dn. 03.11.2018 I. sb. m-ca

8.00 Przez Niepokalane Serce Maryi w intencji budowniczych i fundatorów naszej świątyni.

10.00 – 12.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i cicha adoracja.

12.00 W intencji Ojczyzny.

17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

18.00 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH W WYPOMINKACH.

18.30 I. Za †† rodziców Alicję i Stanisława, teściów Helenę i Stanisława w kolejną rocznicę śmierci oraz †† z rodziny.

  1. O powrót do zdrowia dla narzeczonej Dominiki.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – dn. 04.11.2018

7.30 Za † Ryszarda Michurę, †† rodziców Stefanię i Romana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 Za †† Zofię, Walentego, Edwarda, Zbigniewa, Elżbietę, Danutę Zawierta, †† Wiktorię, Piotra, Grażynę, Wojciecha, Mieczysława, Elżbietę, Stefanię, Floriana Smutek, †† Wacława, Irenę, Bożenę Fodrecht, †† Franciszkę, Stanisława, Józefa Koźmińskich, Krystynę Kudła, Teodorę i Franciszka Ladzińskich, Grażynę i Stanisława Jagodzińskich oraz †† z pokrewieństwa.

10.30 W intencji rocznego dziecka Marii Wawszczak, jej rodziców i chrzestnych, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Piekarskiej i Aniołów Stróżów.

12.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i szczęśliwie przepracowane lata, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Piekarskiej dla p. Marka z okazji 65. rocznicy urodzin oraz opiekę dla całej rodziny. (TD)

15.15 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH W WYPOMINKACH.

16.00 W intencji nowoochrzczonych: Liliany Ryłko i Alicji Hankus, ich rodziców i chrzestnych.

18.30 Recytowana: Za dusze zmarłych zalecanych w wypominkach.

Spowiadamy pół godziny przed każdą Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 – od 8.45

 

PONIEDZIAŁEK – dnia 05.11.2018

8.00 1. Za dusze zmarłych zalecanych w wypominkach.

  1. Za † Jerzego Różyckiego w 3. rocznicę śmierci, jego † ojca Cezarego i † babcię Paulinę.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH W WYPOMINKACH.

18.30   Za †† rodziców Katarzynę i Brunona Matuszek, †† siostry Stefanię i Dorotę, † szwagra Gerarda, †† dziadków, †† z pokrewieństwa z obu stron.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

WTOREK – dnia 06.11.2018

8.00 Przez pośrednictwo Pani Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego dla p. Krystyny Wolny z okazji 60. rocznicy urodzin. (TD)

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH W WYPOMINKACH.

18.30 1. Za †† rodziców Helenę i Kazimierza w rocznicę śmierci, † brata Mieczysława, †† Marię i Andrzeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

  1. Za †† Elżbietę i Wilhelma Smolorz, †† siostry Wandę i Łucję, † Jana oraz za † ks. Ignacego Widerę.

19.15 Modlitwa Wieczorna

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

 ŚRODA – dnia 07.11.2018

8.00 Za †† rodziców Józefę i Stanisława Ligudzińskich, † męża Zygmunta Kończak, †† dziadków z obu stron, †† przyjaciółki: Elżbietę, Halinę i Basię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH W WYPOMINKACH.

18.30 1. Za dusze zmarłych zalecanych w wypominkach.

  1. Za † męża Stanisława w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców Joachima i Stanisławę, †† teściów Józefa i Helenę w 10. rocznicę śmierci teściowej, † siostrę Barbarę, †† krewnych, przyjaciół, sąsiadów i znajomych.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

CZWARTEK – dnia 08.11.2018

8.00 Za † ojca Jana Olszówkę, †† rodziców z obu stron, †† braci Rudolfa, Henryka, Zygmunta i Marcina.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I CICHA ADORACJA.

18.00 NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH W WYPOMINKACH.

18.30 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Niepokalaną Maryję w intencji Bractwa Trzeźwości z prośbą o nawrócenie uzależnionych i ich rodzin, trzeźwość w narodzie, o moc Ducha Świętego dla modlących się w tej intencji i radość życia wiecznego dla †† członków grupy.

  1. Za † syna Wojciecha, † męża Andrzeja Imiolczyk, †† rodziców Aleksandrę i Józefa Janic, †† teściów Małgorzatę i Edwarda Imiolczyk.
  2. Za † Lilii – Marię Sawicz – zamówiona przez grono pedagogiczne Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

PIĄTEK – dnia 09.11.2018 – święto rocznicy poświęcenia bazyliki Laterańskiej

8.00 Za dusze zmarłych zalecanych w wypominkach.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I CICHA ADORACJA.

18.30 1. W intencji Oazy Młodzieżowej i Domowego Kościoła.

  1. Za † męża Bolesława, †† rodziców Wiktorię i Władysława oraz brata Stanisława.
  2. W intencji Adama z okazji 15. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę św. Tarsycjusza dla całej rodziny.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

SOBOTA – dnia 10.11.2018 – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. i dK

8.00 Do Trójcy Przenajświętszej, przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla Teresy i Zdzisława oraz ich synów z rodzinami.

ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII

17.30 Rozpoczęcie Misji św. przy Krzyżu Misyjnym, z procesją do kościoła.

Nabożeństwo wprowadzenia „Arki Przymierza”.

18.30 I. Za †† rodziców Annę i Stanisława Kosmalę, † brata Stanisława, †† teściów Klarę i Michała Mietła oraz †† szwagrów Stefana, Stanisława, Józefa i Jana.

  1. Za † Stanisława w 1. rocznicę śmierci.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – dnia 11.11.2018

7.30 W intencji Ojczyzny.

9.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji i leczenia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i całkowity powrót do zdrowia dla p. Adama z okazji urodzin.

10.30 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego do pełnienia woli Bożej w życiu dla Roberta i żony Krystyny.

12.00 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Piekarskiej oraz światło Ducha Świętego we wszystkich poczynaniach w dorosłym życiu dla Filipa z okazji 18. urodzin. (Msza z wprowadzeniem relikwii Świętego Jana Pawła II)

15.15 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ.

16.00 W intencji rocznych dzieci: Jana i Leona Sikorskich, Artura Rębisza i Kamila Paszka oraz nowoochrzczonego: Leona Jasińskiego, ich rodziców i chrzestnych.

18.30 Recytowana: Za † mamę Wandę.

19.30 WIECZÓR ODNOWIENIA PRZYMIERZA CHRZTU ŚWIĘTEGO – nauka dla wszystkich ochrzczonych. DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI.

Spowiadamy pół godziny przed każdą Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 – od 8.45