Intencje mszalne

SOBOTA – dnia 25.06.2022 – wsp. Niepokalanego Serca NMP

8.00 W intencji posługujących w parafii i szafarzy obchodzących swoje urodziny w miesiącu czerwcu: Grzegorz Zdankowski i Małgorzata Lizoń.

16.00 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za 40. lat szczęśliwego małżeństwa państwa Gabrieli i Mirosława, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów na dalsze wspólne lata dla Jubilatów oraz dzieci z rodzinami. (TD)

17.45 Różaniec w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

18.30 Za †† rodziców Cecylię i Pawła, †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

13 NIEDZIELA ZWYKŁA – dnia 26.06.2022

7.30 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla p. Małgorzaty z okazji 92. urodzin oraz rocznicy urodzin córki Gabrieli.

9.00 Dziękczynna Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za otrzymane łaski.

10.30 W intencji Agaty i Przemysława z okazji 20. rocznicy ślubu, dziękując Panu Bogu za miłość, wspólnie przeżyte lata, otrzymane łaski oraz córkę Martynę, prosząc o dary Ducha Świętego, prowadzenie i błogosławieństwo na dalsze wspólne życie.

12.00 Przez pośrednictwo św. Jana Pawła II, z podziękowaniem za dar miłości, dar rodzicielstwa i opiekę Matki Bożej Piekarskiej, z prośbą o światło Ducha Świętego i opiekę Trójcy Przenajświętszej na dalsze lata dla małżonków Beaty i Olka w 23. rocznicę ślubu oraz w intencji p. Beaty z okazji urodzin z prośbą o zdrowie i opiekę Aniołów Stróżów.

17.45 Nabożeństwo czerwcowe.

18.30 Za †† rodziców Henrykę i Henryka Jurga i †† dziadków z obu stron.

20.30 Recytowana: Za † Beniamina Konderę.

Spowiadamy pół godziny przed Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 i 10.30 – 15 min. przed Mszą

 

PONIEDZIAŁEK – dnia 27.06.2022

8.00 1. Za †† Józefę i Zdzisława Błońskich, ich †† rodziców i krewnych z obu stron.

  1. Za †† Mariannę, Anielę, Zofię i Władysława Stachnio, siostrę Genowefę, †† Genowefę i Bolesława Oraczewskich, †† dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo czerwcowe.

18.30 1. W intencji Grupy Modlitewnej Żywego Różańca, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej oraz za †† członków grupy.

  1. Za † Stanisława Dziubdziela – zamówiona przez chrześniaka Krzysztofa z rodziną.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

WTOREK – dnia 28.06.2022 – wsp. św. Ireneusza, bpa i męcz.

8.00 Za †† synów Mariusza i Krzysztofa, żonę Stefanię, †† rodziców i †† z rodziny.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo czerwcowe.

18.30 1. Za †† rodziców Czesławę i Jana Juchnowskich oraz † Jana Wiśniewskiego.

  1. Za † Mariusza Musielaka w 2. rocznicę śmierci.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

ŚRODA – dnia 29.06.2022 – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.

8.00 Za † Stefanię i †† z rodzin Dyląg, Woźniak, Chojniak i Gajos.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.00 Za †† Annę i Andrzeja Jackowiak, Jadwigę i Stanisława Marmol, ich synów Bogdana i Mirosława, †† Barbarę i Krzysztofa Wenda – Dam, Zbigniewa i Piotra Wenda, Różę i Bronisława Lamorskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Nabożeństwo czerwcowe.

18.30 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar powołania i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas dalszej posługi dla ks. proboszcza Józefa, w rocznicę święceń kapłańskich.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55, 16.30 – 16.55 i 18.00 – 18.25.

 

CZWARTEK – dnia 30.06.2022

8.00 Za † męża Rudolfa Kściuk w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i †† siostry.

10.00 W intencji seniorów.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo czerwcowe.

18.30 1. Za †† którzy odeszli do Pana w miesiącu czerwcu: Bogusława Hajdugę, Helenę Stolorz, Edwarda Drabika, Jana Włodarczyka.

  1. Za †† rodziców Wandę i Kazimierza, brata Antoniego oraz †† z rodziny.
  2. Za tragicznie † Dariusza.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

PIĄTEK – dnia 01.07.2022 (I pt. m-ca)

8.00 W intencji Natalii Zarychta w dniu 18. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej Piekarskiej oraz Boże błogosławieństwo dla Solenizantki i całej rodziny.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.30 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w intencji Straży Honorowej, opiekuna ks. Damiana i wszystkich żyjących i zmarłych członków oraz dzieci po wczesnej Komunii Świętej.

  1. Za †† Beatę i Alfreda Wołkowskich.

19.15 Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

SOBOTA – dnia 02.07.2022 (I sb. m-ca)

8.00 Przez Niepokalane Serce Maryi w intencji budowniczych i fundatorów naszej świątyni.

18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Piekarskiej.

18.30 1. Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata dla Grażyny z okazji 70. urodzin oraz o zdrowie dla Rafała. (TD)

  1. Za † Krzysztofa Olszówkę – zamówiona przez rodzinę z Los Angeles.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

14 NIEDZIELA ZWYKŁA – dnia 03.07.2022

7.30 Za † Marię Sablik w rocznicę urodzin oraz † Jasia Sablika.

9.00 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego dla p. Piotra z okazji 75. urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny. (TD)

10.30 Do Trójcy Przenajświętszej, przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Krzysztofa z okazji urodzin i Tomasza w 40. rocznicę urodzin.

12.00 W intencji nowoochrzczonych Emilii Janosz, Jakuba Rozmiłowskiego, Damiana Szemraj, ich rodziców i chrzestnych oraz w intencji Natalki z okazji 4. urodzin.

17.45 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.30 Za † Stanisława Mamcarz – zamówiona przez pracowników II Wydziału Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

20.30 Recytowana: Za † Beniamina Konderę.