Intencje mszalne

SOBOTA – dnia 22.06.2024

8.00 O dar żywej wiary, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w codziennym życiu dla Jolanty, Leszka i Wandy.

18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Piekarskiej.

18.30 1. Za †† rodziców Cecylię i Pawła, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

  1. Za † Michała w 7. miesiąc po śmierci.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 18.25.

 

12 NIEDZIELA ZWYKŁA – dnia 23.06.2024

7.30 Za † Adama Ślązaka.

9.00 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla p. Ireny z okazji urodzin oraz opiekę Bożą dla rodziny.

10.30 W intencji Mikołaja, Tomka i Ali z okazji urodzin, ich rodziców i chrzestnych, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Piekarskiej i Aniołów Stróżów.

12.00 W intencji Agaty i Przemysława z okazji 22. rocznicy ślubu, dziękując Panu Bogu za miłość, wspólnie przeżyte chwile oraz córkę Martynę, prosząc o dary Ducha Świętego, opiekę i prowadzenie na dalsze wspólne lata.

17.45 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

18.30 Za †† rodziców Henryka i Henrykę Jurga, † siostrę Annę Stępień.

20.30 Recytowana: Za † Stanisława Sebesta w 20. rocznicę śmierci oraz †† ojców Witolda Sebesta i Albina Pawelec.

Spowiadamy pół godziny przed Mszą świętą, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9.00 i 10.30 – 15 min. przed Mszą

 

PONIEDZIAŁEK – dnia 24.06.2024

– uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

8.00 1. Za † mamę Gabrielę w rocznicę śmierci, †† męża Bolesława, tatę Stanisława, †† teściów, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

  1. Za † Janinę Dulian - Łoza – zamówiona przez przyjaciółkę Kamilę Buczyńską z Brzeska.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa – prowadzone przez Straż Honorową.

18.30 W intencji Grupy Modlitewnej Żywego Różańca, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej oraz za †† członków grupy.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

WTOREK – dnia 25.06.2024

8.00 Za †† rodzeństwo: Danutę i Antoniego, †† krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa – prowadzone przez Straż Honorową.

18.30 Za † żonę i matkę Alicję Nowak w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin z obu stron.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

ŚRODA – dnia 26.06.2024

8.00 Za † Józefa Paraniaka.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

17.45 Nabożeństwo Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18.30 Za † Rafała Jabłeckiego w rocznicę śmierci, †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

CZWARTEK – dnia 27.06.2024

8.00 Za † Mariannę, †† Anielę i Zofię Stachnio, † siostrę Genowefę, †† teściów Genowefę i Bolesława Oraczewskich, †† dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa – prowadzone przez Straż Honorową.

18.30 Za †† parafian, którzy odeszli do Pana w miesiącu czerwcu: Józefa Rozmus, Stanisława Bryla, Jadwigę Ostafińską

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

PIĄTEK – dnia 28.06.2024 – wsp. św. Ireneusza, bpa i męcz., dK

8.00 Za †† Annę i Andrzeja Jackowiak, Barbarę Wenda i Krzysztofa Dam, Jadwigę i Stanisława Marmol, Urszulę Nowicką w 4. miesiąc po śmierci, Zbigniewa Wenda, Bogdana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa – prowadzone przez Straż Honorową.

18.30 1. Za †† rodziców Aleksandrę i Władysława, siostrę Czesławę, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

  1. Za † męża Rudolfa Kściuk w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obydwu stron i za †† siostry.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55 i 18.00 – 18.25.

 

SOBOTA – dnia 29.06.2024

– uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

8.00 W intencji posługujących w parafii i szafarzy obchodzących swoje urodziny w miesiącu czerwcu: Krystyny Kuźnar i Grzegorza Zdankowskiego.

13.00 Z podziękowaniem za 50 lat małżeństwa Renaty i Kazimierza, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów, ich córek i wnuków oraz całej rodziny. (TD)

17.00 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej i św. Józefa, z podziękowaniem za dar kapłaństwa i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże prowadzenie, światło Ducha Świętego i zdrowie na czas dalszej posługi dla księdza proboszcza Józefa w rocznicę święceń kapłańskich.

18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Piekarskiej.

18.30 Za †† rodziców Czesławę i Jana Juchnowskich oraz † Jana Wiśniewskiego.

Okazja do spowiedzi świętej: 7.30 – 7.55, 16.30 – 16.55 i 18.00-18.25

 

13 NIEDZIELA ZWYKŁA – dnia 30.06.2024

7.30 W intencji Gabrieli z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Piekarskiej dla Jubilatki i jej mamy Małgorzaty.

9.00 Przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla p. Zofii z okazji 70. rocznicy urodzin oraz opiekę dla całej rodziny. (TD)

10.30 Przez pośrednictwo Pani Piekarskiej, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo, cierpliwość, miłość i potrzebne łaski dla pani Olhy Pikh z okazji 50. rocznicy urodzin. (TD)

12.00 Z podziękowaniem za dar życia i wiary dla małżonków Renaty i Kazimierza, z prośbą o łaski Boże i nieustanne wzrastanie w wierze dla córek, wnucząt i całej rodziny.

17.45 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

18.30 Za †† męża Apolinarego i syna Roberta.

20.30 Recytowana: Za †† Stefanię, Jana i Roberta, †† z rodzin: Dyląg, Woźniak, Chojniak i Gajos oraz dusze w czyśćcu cierpiące.