Zespół Charytatywny

Parafialny Zespół Charytatywny powstał wraz z naszą parafią, czyli 25 lat temu i liczy obecnie 9 osób czynnych oraz kilkoro, którym stan zdrowia nie pozwala na aktywne włączenie się w działanie Zespołu. Warto zaznaczyć, że najstarszymi stażem członkiniami obchodzącymi swoje 25-lecie są panie Janina Kret i Halina Gonera. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz. Celem Zespołu jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych zwłaszcza naszych parafian, wypływających z ewangelicznego przykazania miłości a mająca na uwadze godność każdej osoby.  Wśród zadań realizowanych przez nasz Zespół należy przede wszystkim wymienić rozpoznawanie potrzeb skutecznej pomocy materialnej jak i duchowej, pomoc ubogim i potrzebującym, wspieranie rodzin ofiar klęsk i katastrof, zbiórki do puszek przed kościołem, pomoc w organizacji kolonii parafialnych przez prowadzenie sprzedaży ciast, emblematów, baranków wielkanocnych itp, opieka nad świetlicą parafialną czynną w każdy czwartek, organizowanie spotkań dla seniorów, przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących a także wiele innych akcji wynikających z bieżących potrzeb. Spotkania formacyjne wyznacza ks. Proboszcz.
Członkowie Zespołu od września 2019 r. dyżurować będą w każdą środę od 16.00 do 18.00.

Mile widziane byłoby większe zaangażowanie parafian w działalność Zespołu, a także w rozpoznawaniu i zgłaszaniu ludzi potrzebujących naszego wsparcia. Za każdą życzliwość bardzo dziękujemy.

Osoba kontaktowa – Maria Scheiter