Schola Dziecięca

Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 9:00.