Rodzina Radia Maryja

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii MB Piekarskiej założyła Dorota Ksiondz 24 lutego 1994 roku. Zadaniem tegoż właśnie Koła jest: słuchanie Radia Maryja, modlitwa różańcowa przynajmniej raz w tygodniu w intencjach Radia Maryja, założyciela, pracowników, Ojca Świętego, Ojczyznę i dzieci nienarodzone, zachęcanie innych do słuchania Radia i modlitwy, ofiara na rzecz Radia Maryja jako niezbędne wsparcie finansowe w utrzymaniu i rozwoju stacji radiowej.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w pierwszą środę miesiąca. Na spotkania zawsze jest obecny ksiądz proboszcz – opiekun Koła. Osób wspomagających Radio Maryja jest 25 a uczęszczających na spotkania 9. SA to osoby w wieku 65075 lat. 13-go każdego miesiąca, jest odprawiana Msza Świętą o rychłą beatyfikację Jana Pawła II oraz o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Benedykta XVI, Kościoła Radia Maryja i ofiarodawców.

Osoba kontaktowa – Bronisława Kowalczyk