Oaza Młodzieżowa

Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) to jeden z ruchów odnowy Kościoła, utworzonych w odzewie na nauczanie Soboru Watykańskiego II. Powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, kapłan naszej diecezji. Ruch od lat gromadzi ludzi w różnym wieku i różnego stanu: młodzież dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w Domowym Kościele (nazywanym także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację, Ruch stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – diecezji, dekanatów i parafii. Roczna formacja w Ruchu przygotowuje do przeżycia wakacyjnych rekolekcji. Początki Ruchu sięgają pierwszych „oaz” (wyjazdów rekolekcyjnych), które w ks. Franciszek Blachnicki organizował najpierw dla ministrantów. W pracy duszpasterskiej zwracał on szczególną uwagę na formowanie „grup elitarnych”. Wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych). Przed 1976 r. dzisiejszy Ruch „Światło-Życie” był znany pod nazwą Ruchu oazowego, Ruchu Żywego Kościoła, a także Ruchu Niepokalanej. Najświętsza Maryja Panna Niepokalana Jutrzenka Wolności jest też szczególną Patronką oazowiczów.

„Jeżeli jest oaza, to znaczy, że – niestety – jest pustynia, bo oaza ma tylko rację bytu na pustyni. To, oczywiście, że jest pustynia nie może nas zniechęcić. To tylko może nas zachęcić do tego, by było jak najwięcej oaz, bo pustynia tylko wtedy jest groźna, jeżeli na niej nie ma oazy. Grozi nam pustynia. Albo jeszcze inaczej powiem: groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz.” (K. Wojtyła)

W tych słowach Karol Wojtyła zapisał cały sens istnienia Ruchu Światło-Życie. Wyraża się w nich również cały sens istnienia człowieka. Każdy z nas jest wędrowcem. Każdy z nas, wcześniej czy później, zadaje sobie pytanie o sens życia. Pytanie jest niejako potwierdzeniem tego, iż świat wokół nas przypomina pustynię, iż jest to świat bez wartości i ideałów. Jest to pytanie ponadczasowe, pytanie na które szuka odpowiedzi każdy  – chociaż najczęściej są to ludzie młodzi. Jednym z miejsc, gdzie można znaleźć na nie odpowiedź są salki parafialne w Kościele p/w Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach. Spotkania odbywają się w każdy piątek po wspólnej oazowej eucharystii o godzinie 18.30.

Latem natomiast jest czas na odpoczynek i letnie rekolekcje. Jest to niezwykły czas – czas poznania wspaniałych ludzi, nawiązywania wyjątkowych przyjaźni, czas na zatrzymanie się i zastanowienie nad własnym życiem. Każdy dzień na rekolekcjach to jedna tajemnica różańca, zatem uczestnicy rekolekcji mają to szczęście, by przeżywać święta Bożego Narodzenia dwa razy w roku – pierwszy raz w grudniu, drugi raz w wakacje. Ubiera się wtedy choinkę i śpiewa kolędy – wszystko po to, by lepiej zrozumieć  Boże Tajemnice i głębiej uwierzyć.

Oficjalna strona Oazy Archidiecezji katowickiej -> www.katowice.oaza.pl

Osoby kontaktowe – ks. Damian Szostok